First Campus Home

Prosiect Uchelgais Blwyddyn 7- CWCHS

Dydd Iau 8 Mawrth 2018

Gyda chefnogaeth First Campus, mae myfyrwyr a staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn parhau i ysbrydoli disgyblion Blwyddyn 7 yn CWCHS mewn gweithdai addysg greadigol trwy gydol y flwyddyn academaidd fel rhan o’r Bartneriaeth Addysg Greadigol.

Y flwyddyn academaidd hon mae’r ysgol wedi cychwyn ar Brosiect UCHELGAIS ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7. Unwaith y pythefnos (ar fore Gwener) mae disgyblion Blwyddyn 7 yn camu i ffwrdd o’r amserlen er mwyn cymryd rhan mewn addysg greadigol. Maen nhw wedi cael eu rhannu yn grwpiau a bydd ganddynt y cyfle i gwblhau prosiect mewn tair o’r themâu canlynol:

  • Dawns
  • Cerddoriaeth
  • Celf
  • Dyniaethau
  • Bwyd

Mae’r disgyblion yn newid grwpiau bob tymor ac mae ganddynt ddigwyddiad arddangos ar ddiwedd bob tymor.

Y tymor diwethaf, bu Hayley Feehan, graddedig Met Caerdydd a Thiwtor Ehangu Mynediad yn cefnogi’r gweithdai dawns, tra bu’r myfyriwr y celfyddydau cain, Heledd Evans, yn cefnogi’r gweithdai celf. Buddiodd y ddau grŵp o’r sgiliau ychwanegol mae tîm Met Caerdydd yn gallu eu cynnig yn ogystal â galluogi disgyblion i adeiladau perthynas gyda staff a myfyrwyr AU cyfredol.

Y tymor hwn, mae Met Caerdydd unwaith eto yn cefnogi gweithdai Celf a Dawns a hefyd yn cefnogi’r gweithdai Dyniaethau a Bwyd. Mae’r ysgol wedi rhoi pwyslais mawr ar wastraff ac amgylchedd yr ysgol; felly dyna’r themâu y bydd y prosiectau yn canolbwyntio arnynt. Bydd canlyniadau’r prosiectau yn cael eu harddangos i deuluoedd a’r gymuned ar ddydd Llun 19 Mawrth.