Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Good, better best image

Cafodd grŵp o 100 o ddisgyblion blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Gymunedol newydd Gorllewin Caerdydd (CWCHS) gyfle i gymryd rhan…

Music Summer School

Trefnwyd First Campus ar gyfer 14 person ifanc o ledled De Cymru fynychu Ysgol Haf Cerddoriaeth First Campus Prifysgol De…

Cymerodd pymtheg merch ran mewn tridiau llawn hwyl yn darganfod am gyfleoedd i astudio’r Gofod a Pheirianneg yn y Brifysgol….

Mae’r Prosiect Darganfod yn rhedeg ar gyfer pobl ifanc gydag anhwylder yn y sbectrwm awtistig, rhwng 14 a 19 mlwydd…

Gan ddilyn ymlaen o’r Clwb Drama ar ôl ysgol yn Ysgol Uwchradd Llysweri, fe gyflwynodd Tin Shed Theatre Ysgol Haf…

Mae’r Prosiect Dyfodol Hyderus yn gynllun ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal rhwng 14 a…