Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Croeso i her yr haf First Campus! Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r…

Dros wyliau’r Pasg cyflwynodd Turnip Starfish  eu prosiect arlunio ac animeiddio cyntaf ar lein  i bobl ifanc. Cafodd y bobl…

Mae Amgueddfa Cymru  wedi lansio apêl gyhoeddus uchelgeisiol i gasglu profiadau pobl Cymru o gyfnod Covid-19. Fel y cam cyntaf…

Ellie Cropped picture set featured image

Ellie ydw i, Rheolwr newydd First Campus sydd â chyfrifoldeb am bobl ifanc. Rwy’n gyffrous iawn fy mod wedi ymuno…

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu…

Chris First Campus image square for featured image

Helo, Chris ydw i. Cefais fy mhenodi i rôl Cyfarwyddwr First Campus yn dilyn ailstrwythuro yn 2019, ond mae gen…

Dyma animeiddwyr anhygoel y dyfodol! Cyn y cloi, cychwynnodd First Campus weithdai blasu animeiddio mewn partneriaeth â Winding Snake mewn…

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu…

Rydym wedi cael dechrau da iawn i’r Clwb Sadwrn y tymor hwn. Rydym yn ffodus iawn i fod yn rhan…

Rhannu Newyddion Da!

17th Ebrill

Ysgol Sant Illtyd, rydym yn falch iawn eich bod wedi mwynhau ein rhaglenni y tymor diwethaf. Diolch am eich erthyglau…