Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Cafodd Clwb Sadwrn – Celf a Dylunio ei lawnsio ym mis Tachwedd y flwyddyn hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae…

Ymwelodd disgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Uwchradd Pen y Dre â Phrifysgol De Cymru, Campws Glyn-taf Uchaf, i gael blas…

Roedd Gwobrau Effaith PDC 2018 yn cydnabod academyddion y Brifysgol am eu gwaith yn tynnu sylw at rai o’r heriau…

Cynhelir Gwobrau V gan gylchgrawn Voice yng Nghasnewydd bob blwyddyn. Enillodd Moby Dick gan y Tin Shed Theatre Company yng…

Dewch i wybod mwy am brosiect Byw’n Lleol Dysgu’n Lleol: http://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/1340114-hidden-histories-of-caerau-and-ely  

Mae First Campus wedi cynnal cyfres o sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus dros yr haf ar gyfer staff Addysg Uwch ym…

Datblygwyd rhaglen Talent STEM mewn partneriaeth â’r Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yng Nghymru a Swyddfa Datblygu’r Brifysgol Agored. Fel rhan…

Rhaglen seiliedig mewn ysgolion yw Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) sy’n darparu prydau bwyd iachus, bwyd ac addysg ar faetheg, gweithgarwch…

Ysgol Haf 2018

14th Medi

Cynhaliwyd yr Ysgol Haf flynyddol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd rhwng 23 – 26 Gorffennaf 2018 yn ystod wythnos gyntaf gwyliau’r…

Cynhaliodd First Campus Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 rhwng 4-6 Gorffennaf 2018 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r digwyddiad blynyddol yn gweld…