Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Team member Ceri happy smiling

Fy enw i yw Ceri a fi yw’r Swyddog First Campus newydd wedi’i leoli ym Metropolitan Caerdydd! Rwyf wedi gweithio…

Hi!! Fy enw i yw Jess a fi yw Gweinyddwr First Campus wedi’i leoli ym Mhrifysgol De Cymru ers Awst…

Mae First Campus wedi lansio ein Her Haf mewn partneriaeth â  Cyngor Caerdydd a Chyngor Dinas Casnewydd. Rydym wedi darparu 3600 o becynnau gweithgaredd ar gyfer plant sy’n mynychu ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig yn y ddwy ddinas. Yn ystod gwyliau, mae rhai plant yn profi arwahanrwydd cymdeithasol a diffyg ysgogiad deallusol ddarperir fel arfer gan weithgareddau cyfoethogi ysgol neu deulu. Gyda chymorth busnes dosbarthu lleol, rydym wedi sicrhau na fydd y 900 o ddysgwyr yn ein hysgolion difreintiedig yn colli allan eleni.  Dyma y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn ymweld ac…

Croeso i her yr haf First Campus! Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r…

Dros wyliau’r Pasg cyflwynodd Turnip Starfish  eu prosiect arlunio ac animeiddio cyntaf ar lein  i bobl ifanc. Cafodd y bobl…

Mae Amgueddfa Cymru  wedi lansio apêl gyhoeddus uchelgeisiol i gasglu profiadau pobl Cymru o gyfnod Covid-19. Fel y cam cyntaf…

Ellie Cropped picture set featured image

Ellie ydw i, Rheolwr newydd First Campus sydd â chyfrifoldeb am bobl ifanc. Rwy’n gyffrous iawn fy mod wedi ymuno…

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu…

Chris First Campus image square for featured image

Helo, Chris ydw i. Cefais fy mhenodi i rôl Cyfarwyddwr First Campus yn dilyn ailstrwythuro yn 2019, ond mae gen…

Dyma animeiddwyr anhygoel y dyfodol! Cyn y cloi, cychwynnodd First Campus weithdai blasu animeiddio mewn partneriaeth â Winding Snake mewn…