Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Fis Chwefror eleni, gyda chefnogaeth First Campus, cynhaliwyd Fforwm ‘Travelling Ahead’ De Cymru yng Ngholeg Merthyr. Cafodd aelodau o Lywodraeth…

Ymwelodd pymtheg o ferched Blwyddyn 8 â’r Labordy Chwaraeon yng Nglyntaf Uchaf ac yna’r Parc Chwaraeon i gael trosolwg o’r…

Yn ddiweddar cynhaliodd First Campus Ddosbarth Meistr Proffesiynol fel rhan o’u Rhaglen Clybiau Dydd Sadwrn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Daeth…

Bydd y Brifysgol yn cynnal Taith Sgriblwyr Gŵyl Y Gelli  fis Chwefror eleni a fydd yn mynd ag awduron YA…

Cafodd Clwb Sadwrn – Celf a Dylunio ei lawnsio ym mis Tachwedd y flwyddyn hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae…

Ymwelodd disgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Uwchradd Pen y Dre â Phrifysgol De Cymru, Campws Glyn-taf Uchaf, i gael blas…

Roedd Gwobrau Effaith PDC 2018 yn cydnabod academyddion y Brifysgol am eu gwaith yn tynnu sylw at rai o’r heriau…

Cynhelir Gwobrau V gan gylchgrawn Voice yng Nghasnewydd bob blwyddyn. Enillodd Moby Dick gan y Tin Shed Theatre Company yng…

Dewch i wybod mwy am brosiect Byw’n Lleol Dysgu’n Lleol: http://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/1340114-hidden-histories-of-caerau-and-ely  

Mae First Campus wedi cynnal cyfres o sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus dros yr haf ar gyfer staff Addysg Uwch ym…