Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Dadl Newid Hinsawdd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Cymerodd 70 o fyfyrwyr o 6 ysgol yn Ne Ddwyrain Cymru ran yn…

Chwarae Plant

14th Tachwedd

Chwarae Plant Mae ein cyrsiau Chwarae Plant wedi hen ddechrau o amgylch De Ddwyrain Cymru. Ydych chi wedi meddwl am…

Mae Prifysgol De Cymru’n falch iawn o’ch gwahodd chi i wylio ffrwd fyw DARLITHOEDD NADOLIG y Sefydliad Brenhinol – ‘Secrets…

SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) 2019 Mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd wedi bod yn ymweld â…

Diolch Ysgol Gynradd Maindee am eich geiriau caredig! Rydym yn falch iawn o glywed fod Ysgol Gynradd Maindee wedi gwir…

Ar ôl chwe wythnos o waith caled mae myfyrwyr Rhaglen Aspire wedi graddio! Yn ystod y cyfnod mae’r ffoaduriaid a…

Rhaglen chwe wythnos yw ASPIRE – a drefnir gan First Campus a Phrifysgol Caerdydd – i gefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches…

Rydym wedi ymddangos ar dudalen flaen Clylchlythyr Hâf Ysgol St Illtyd! Falch eich bod wedi mwynhau’r ymweliad ac yn gobeithio…

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth grŵp o ofalwyr ynghyd â Gweithwyr Allweddol o RCT i ymweld a Champws…

Fe aeth grŵp bach o bobl ifanc o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr Ifanc i Gwmbran Uchaf er mwyn cymryd rhan…