Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Ysgol Haf First Campus

9th Tachwedd

Mae Ysgol Haf First Campus wedi’i hanelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 a 5 o ysgolion a cholegau ledled De…

Mae First Campus ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd unwaith eto wedi gwneud y mwyaf o gyfleusterau’r campws trwy groesawu cannoedd o…

A collection of University buildings, books and scrolls

Trefnodd First Campus ymweliad i Gampws AU ar gyfer pobl ifanc o Ysgol Bassaleg ar ddydd Gwener 13eg Hydref. Aethpwyd…

Treorchy Logo

Ymwelodd disgyblion Blwyddyn 11 Ysgol Gyfun Treorci â Champws Trefforest PDC ar yr 8fed o Fedi ar gyfer ail ran…

Good, better best image

Cafodd grŵp o 100 o ddisgyblion blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Gymunedol newydd Gorllewin Caerdydd (CWCHS) gyfle i gymryd rhan…

Music Summer School

Trefnwyd First Campus ar gyfer 14 person ifanc o ledled De Cymru fynychu Ysgol Haf Cerddoriaeth First Campus Prifysgol De…

Cymerodd pymtheg merch ran mewn tridiau llawn hwyl yn darganfod am gyfleoedd i astudio’r Gofod a Pheirianneg yn y Brifysgol….

Mae’r Prosiect Darganfod yn rhedeg ar gyfer pobl ifanc gydag anhwylder yn y sbectrwm awtistig, rhwng 14 a 19 mlwydd…

Gan ddilyn ymlaen o’r Clwb Drama ar ôl ysgol yn Ysgol Uwchradd Llysweri, fe gyflwynodd Tin Shed Theatre Ysgol Haf…

Mae’r Prosiect Dyfodol Hyderus yn gynllun ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal rhwng 14 a…