Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Mae First Campus wedi lansio ein Her Haf mewn partneriaeth â  Cyngor Caerdydd a Chyngor Dinas Casnewydd. Rydym wedi darparu 3600 o becynnau gweithgaredd ar gyfer plant sy’n mynychu ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig yn y ddwy ddinas. Yn ystod gwyliau, mae rhai plant yn profi arwahanrwydd cymdeithasol a diffyg ysgogiad deallusol ddarperir fel arfer gan weithgareddau cyfoethogi ysgol neu deulu. Gyda chymorth busnes dosbarthu lleol, rydym wedi sicrhau na fydd y 900 o ddysgwyr yn ein hysgolion difreintiedig yn colli allan eleni.  Dyma y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn ymweld ac…

Croeso i her yr haf First Campus! Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r…

Dros wyliau’r Pasg cyflwynodd Turnip Starfish  eu prosiect arlunio ac animeiddio cyntaf ar lein  i bobl ifanc. Cafodd y bobl…

Mae Amgueddfa Cymru  wedi lansio apêl gyhoeddus uchelgeisiol i gasglu profiadau pobl Cymru o gyfnod Covid-19. Fel y cam cyntaf…

Dyma animeiddwyr anhygoel y dyfodol! Cyn y cloi, cychwynnodd First Campus weithdai blasu animeiddio mewn partneriaeth â Winding Snake mewn…

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu…

Rydym wedi cael dechrau da iawn i’r Clwb Sadwrn y tymor hwn. Rydym yn ffodus iawn i fod yn rhan…

Rhannu Newyddion Da!

17th Ebrill

Ysgol Sant Illtyd, rydym yn falch iawn eich bod wedi mwynhau ein rhaglenni y tymor diwethaf. Diolch am eich erthyglau…

Yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi canslo holl brosiectau wyneb yn wyneb First Campus….

Heddiw bydd Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion, gwasanaethau gofalwyr a gofalwyr ifanc o bob rhan o Gymru yn cynnal cyfres o…