Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Adult Learners' Week

  Dewch i ymuno â’r Llinyn Oedolion Campws cyntaf ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn yn Wythnos Addysg Oedolion 2021….

Bronwen

Hi, Bronwen ydw i ac rwy’n gweithio fel Cydlynydd Cyfathrebu ar gyfer Campws Cyntaf. Rwy’n gyffrous iawn ac yn edrych…

Podlediad

Gall ennill cymwysterau lefel uwch agor drysau i well gyrfaoedd, cyflog uwch neu fwy o ddewisiadau bywyd. Mae Nia Parry…

Box of Potential

Ysgrifennodd Met Caerdydd nodwedd wych ar ein Blychau Potensial (linc i’r erthygl wreiddiol yma: https://www.metcaerdydd.ac.uk/news/Pages/Boxes-of-Potential-delivering-a-fun-way-of-reconnecting-with-learning.aspx Mae Campws Cyntaf, Ymgyrraedd yn…

Carers Week Welsh

Wythnos Gofalwyr 2021

4th Mehefin

Campws Cyntaf yn falch o gefnogi Wythnos Gofalwyr 2021 Rydym yn cynnig cymorth i ofalwyr drwy ein Rhaglen Fentora a’n rhaglen…

Tales of Covid / Hanesion Covid

Hanesion Covid

1st Mehefin

Oes gennych chi stori i’w hadrodd am eich profiad COVID-19, naill ai un da neu ddrwg? Hoffech chi gael y…

Dadansoddwr Data

  Dymuna Campus Cyntaf, tîm hynod lwyddiannus Ymgyrraedd yn Ehangach o fewn yr adran Marchnata a Denu Myfyrwyr, benodi Dadansoddwr…

Cydlynydd Cyfathrebu

  Dymuna Campus Cyntaf, tîm hynod lwyddiannus Ymgyrraedd yn Ehangach o fewn yr adran Marchnata a Denu Myfyrwyr, benodi Cydlynydd…

Helo, Nat Kendrick-Doyle ydw i a fi yw un o’r ddau swyddog newydd ar gyfer llinyn Oedolion a Grwpiau Bregus….