Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Ar ôl ystyried yn ofalus ac adolygu’r canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu canslo holl…

Heddiw bydd Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion, gwasanaethau gofalwyr a gofalwyr ifanc o bob rhan o Gymru yn cynnal cyfres o…

Dadl Newid Hinsawdd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Cymerodd 70 o fyfyrwyr o 6 ysgol yn Ne Ddwyrain Cymru ran yn…

Chwarae Plant

14th Tachwedd

Chwarae Plant Mae ein cyrsiau Chwarae Plant wedi hen ddechrau o amgylch De Ddwyrain Cymru. Ydych chi wedi meddwl am…

Mae Prifysgol De Cymru’n falch iawn o’ch gwahodd chi i wylio ffrwd fyw DARLITHOEDD NADOLIG y Sefydliad Brenhinol – ‘Secrets…

SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) 2019 Mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd wedi bod yn ymweld â…

Diolch Ysgol Gynradd Maindee am eich geiriau caredig! Rydym yn falch iawn o glywed fod Ysgol Gynradd Maindee wedi gwir…

Ar ôl chwe wythnos o waith caled mae myfyrwyr Rhaglen Aspire wedi graddio! Yn ystod y cyfnod mae’r ffoaduriaid a…

Rhaglen chwe wythnos yw ASPIRE – a drefnir gan First Campus a Phrifysgol Caerdydd – i gefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches…

Rydym wedi ymddangos ar dudalen flaen Clylchlythyr Hâf Ysgol St Illtyd! Falch eich bod wedi mwynhau’r ymweliad ac yn gobeithio…