Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Dros wyliau’r Pasg cyflwynodd Turnip Starfish  eu prosiect arlunio ac animeiddio cyntaf ar lein  i bobl ifanc. Cafodd y bobl…

Mae Amgueddfa Cymru  wedi lansio apêl gyhoeddus uchelgeisiol i gasglu profiadau pobl Cymru o gyfnod Covid-19. Fel y cam cyntaf…

Dyma animeiddwyr anhygoel y dyfodol! Cyn y cloi, cychwynnodd First Campus weithdai blasu animeiddio mewn partneriaeth â Winding Snake mewn…

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu…

Rydym wedi cael dechrau da iawn i’r Clwb Sadwrn y tymor hwn. Rydym yn ffodus iawn i fod yn rhan…

Ysgol Sant Illtyd, rydym yn falch iawn eich bod wedi mwynhau ein rhaglenni y tymor diwethaf. Diolch am eich erthyglau…

Yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi canslo holl brosiectau wyneb yn wyneb First Campus….

Heddiw bydd Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion, gwasanaethau gofalwyr a gofalwyr ifanc o bob rhan o Gymru yn cynnal cyfres o…

Dadl Newid Hinsawdd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Cymerodd 70 o fyfyrwyr o 6 ysgol yn Ne Ddwyrain Cymru ran yn…

Chwarae Plant

14th Tachwedd

Chwarae Plant Mae ein cyrsiau Chwarae Plant wedi hen ddechrau o amgylch De Ddwyrain Cymru. Ydych chi wedi meddwl am…