Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) 2019 Mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd wedi bod yn ymweld â…

Diolch Ysgol Gynradd Maindee am eich geiriau caredig! Rydym yn falch iawn o glywed fod Ysgol Gynradd Maindee wedi gwir…

Ar ôl chwe wythnos o waith caled mae myfyrwyr Rhaglen Aspire wedi graddio! Yn ystod y cyfnod mae’r ffoaduriaid a…

Rhaglen chwe wythnos yw ASPIRE – a drefnir gan First Campus a Phrifysgol Caerdydd – i gefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches…

Rydym wedi ymddangos ar dudalen flaen Clylchlythyr Hâf Ysgol St Illtyd! Falch eich bod wedi mwynhau’r ymweliad ac yn gobeithio…

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth grŵp o ofalwyr ynghyd â Gweithwyr Allweddol o RCT i ymweld a Champws…

Fe aeth grŵp bach o bobl ifanc o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr Ifanc i Gwmbran Uchaf er mwyn cymryd rhan…

Ymwelodd tri ar ddeg o ofalwyr ifanc o Dorfaen, ynghyd â’u gweithwyr cymorth, â Champws Dinas Casnewydd ym Mhrifysgol De…

Fis Chwefror eleni, gyda chefnogaeth First Campus, cynhaliwyd Fforwm ‘Travelling Ahead’ De Cymru yng Ngholeg Merthyr. Cafodd aelodau o Lywodraeth…

Ymwelodd pymtheg o ferched Blwyddyn 8 â’r Labordy Chwaraeon yng Nglyntaf Uchaf ac yna’r Parc Chwaraeon i gael trosolwg o’r…