Newyddion

Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Ar ôl chwe wythnos o waith caled mae myfyrwyr Rhaglen Aspire wedi graddio! Yn ystod y cyfnod mae’r ffoaduriaid a…

Rhaglen chwe wythnos yw ASPIRE – a drefnir gan First Campus a Phrifysgol Caerdydd – i gefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches…

Rydym wedi ymddangos ar dudalen flaen Clylchlythyr Hâf Ysgol St Illtyd! Falch eich bod wedi mwynhau’r ymweliad ac yn gobeithio…

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth grŵp o ofalwyr ynghyd â Gweithwyr Allweddol o RCT i ymweld a Champws…

Fe aeth grŵp bach o bobl ifanc o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr Ifanc i Gwmbran Uchaf er mwyn cymryd rhan…

Ymwelodd tri ar ddeg o ofalwyr ifanc o Dorfaen, ynghyd â’u gweithwyr cymorth, â Champws Dinas Casnewydd ym Mhrifysgol De…

Fis Chwefror eleni, gyda chefnogaeth First Campus, cynhaliwyd Fforwm ‘Travelling Ahead’ De Cymru yng Ngholeg Merthyr. Cafodd aelodau o Lywodraeth…

Ymwelodd pymtheg o ferched Blwyddyn 8 â’r Labordy Chwaraeon yng Nglyntaf Uchaf ac yna’r Parc Chwaraeon i gael trosolwg o’r…

Yn ddiweddar cynhaliodd First Campus Ddosbarth Meistr Proffesiynol fel rhan o’u Rhaglen Clybiau Dydd Sadwrn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Daeth…

Bydd y Brifysgol yn cynnal Taith Sgriblwyr Gŵyl Y Gelli  fis Chwefror eleni a fydd yn mynd ag awduron YA…