16/17 Ysgol Haf Cerddoriaeth (27 Gorffennaf 2017 i 4 Awst 2017)

Dydd Mawrth 29 Awst 2017

Trefnwyd First Campus ar gyfer 14 person ifanc o ledled De Cymru fynychu Ysgol Haf Cerddoriaeth First Campus Prifysgol De Cymru yn yr ATRiuM i gyfansoddi a recordio eu caneuon eu hunain gyda cherddorion proffesiynol o faes cerddoriaeth jazz a roc Caerdydd.

Cynhaliwyd yr Ysgol Haf yn ystod pythefnos cyntaf gwyliau’r haf a chafodd y cerddorion ifanc eu cyflwyno i amrywiaeth o dechnegau a syniadau i’w helpu creu ac ysgrifennu eu trefniannau cerddorol eu hunain. Dros y pythefnos, roedd y cyfranogwyr yn gweithio fel grŵp mawr i greu darn o gerddoriaeth gan ddefnyddio arddull canu’r felan ac mewn grwpiau bach i greu interliwdiau cerddorol yn seiliedig ar deimladau ac emosiynau gan ddefnyddio moddau, gan ysgrifennu dwy gân roc wreiddiol. Recordiwyd y gwaith stiwdios recordio’r ATRiuM, Prifysgol De Cymru, ble roedd cyfle i’r cyfranogwyr gynllunio a golygu eu darnau o gerddoriaeth. Daeth yr Ysgol Haf i ben gyda pherfformiad byw o’r gwaith a gynhyrchwyd i ffrindiau a theuluoedd y cyfranogwyr.

One of the participants using the mixing desk within the recording studio

Dywedodd Gethin Viner: “Aeth y sesiwn recordio’n wych ac rydw i’n credu bod y prosiect cyfan wedi rhoi rhai syniadau grêt i mi. Mae wedi bod yn ffantastig gweithio gyda Julian, Steve a Greta ac maen nhw wir wedi ein helpu i dyfu fel cerddorion. Roedden nhw’n gallu gweld cymaint roedden ni’n gallu gwneud ac yn gwybod sut i’n hannog. Mae wedi rhoi hwb fawr i fy hyder.”

Ychwanegodd Daniel Hearn: “Mae dod i Brifysgol De Cymru i ysgrifennu fy ngherddoriaeth fy hun wedi bod yn bleserus iawn. Rydw i wir wedi mwynhau gweithio gyda Julian, Steve a Greta ac maen nhw wedi esbonio popeth mor drylwyr i ni. Rydw i wedi datblygu llawer mwy o hyder ar fy iwcalili ac rydw i wedi dysgu nifer o ffyrdd i ysgrifennu fy ngherddoriaeth fy hun a meddwl am syniadau. Rydw i wedi cael llawer o hwyl ac wedi dysgu llawer am greu cerddoriaeth.”