First Campus Home

Moby Dick – Enillydd Gwobr V

Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Cynhelir Gwobrau V gan gylchgrawn Voice yng Nghasnewydd bob blwyddyn. Enillodd Moby Dick gan y Tin Shed Theatre Company yng Nghasnewydd, Wobr V am Ddigwyddiad/Sioe’r Flwyddyn yn 2018.

Perfformiodd Tin Shed Theatre campwaith Herman Melville ar gondola Pont Gludo enwog Casnewydd ym mis Hydref 2018. Mae Moby Dick yn adrodd stori Ishmael, dyn ifanc sydd eisiau gadael y tir a gweld rhan ddyfrllyd y byd.  Gan gwrdd â llu o bobl eraill coll, mae’r stori yn ymwneud â themâu cyfeillgarwch, iechyd meddwl a’r angen am gyfeillgarwch dynol. Fodd bynnag, mae’r amgylchiadau ar daith Ishmael ar draws y môr yn newid yn ddigon sydyn gyda ffawd yn profi ei ffydd a gwallgofrwydd ei gapten yn profi ei benderfynoldeb.

Wedi’i berfformio dan oleuadau’r bont gludo gan berfformwyr proffesiynol ac amatur lleol, roedd Moby Dick yn swynol ac yn gymhellol, gyda’r gynulleidfa wedi’i hymgolli yn y perfformiad.