First Campus Home

Llongyfarchiadau! graddedigion Rhaglen Aspire 2019

Dydd Iau 1 Awst 2019

Ar ôl chwe wythnos o waith caled mae myfyrwyr Rhaglen Aspire wedi graddio!

Yn ystod y cyfnod mae’r ffoaduriaid a cheiswyr lloches wedi cael cyfle i wella sgiliau iaith saesneg a chwblhau hyd at dri chwrs achrededig Lefel 3 mewn:

• Dechrau Busnes

• Dweud Eich Stori

• Camau Cyntaf at Ddehongli Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd, mwynhewch y dathlu!