Pleser mawr yw gallu cyhoeddi lansiad Cronfa Arloesedd First Campus, Chwefror 2021. Rydym yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n cyfrannu at agenda
Ymgyrraedd yn Ehangach ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau lleol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy’n darparu
datrysiad arloesol ac effeithiol i un o’r blaenoriaethau strategol allweddol a ganlyn:

Adfer ol Covid

 

Yn gyffredinol, mae grantiau ar gael i ariannu prosiectau’n llawn hyd at £15,000. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan sefydliadau sy’n dymuno gweithio gyda’r dysgwyr mwyaf agored i niwed a’r sawl o gefndiroedd difreintiedig ledled De Ddwyrain Cymru. Rydym am glywed am syniadau prosiect i’w
cyflwyno yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol (hyd at 31 Gorffennaf 2021) a’r flwyddyn ganlynol i gyd (1 Awst 2021 – 31 Gorffennaf 2022)
Cadwch olwg am fwy o wybodaeth yn Twitter yn y dyddiau nesaf a chofrestrwch ddiddordeb i chi yma Cofrestru Diddordeb