First Campus Home

Gŵyl Bêl-droed i Ferched

Dydd Iau 17 Mai 2018

Bu merched o Ysgol Gymunedol Sirol Porth, Ysgol Gynradd Porth ac Ysgol Gynradd Ynyshir ymweld â Pharc Chwaraeon USW am ŵyl bêl-droed. Roedd yn wych gweld myfyrwyr cynradd, uwchradd ac israddedig yn gweithio gyda’i gilydd ar wahanol weithgareddau pêl-droed: driblan, saethu a gêm bêl-droed. Chloe Lloyd, sy’n fyfyrwraig BSc Cryfder a Chyflyru yn PDC ac sydd wedi ennill 28 cap gyda thîm pêl-droed menywod Cymru, gyflwynodd y gwobrau a roddwyd ganddi. Rhoddwyd gwobrau ar gyfer y Chwaraewr a Oedd Wedi Gwella Fwyaf, y Chwaraewr Fwyaf Ymroddedig a’r Chwaraewr Gorau yn Gyffredinol.

Cafodd y digwyddiad, a oedd yn gydweithrediad rhwng First Campus, Cyswllt Ysgolion a Cholegau a Chwaraeon PDC, adborth ardderchog o’r cyfranogwyr. Dywedodd 83% y byddent yn hoffi darganfod mwy am bêl-droed i ferched, byddai 90% yn argymell y digwyddiad i eraill a dywedodd 80% eu bod yn fwy tebygol o wneud cais i’r brifysgol yn dilyn y digwyddiad.

Roedd myfyrwyr Newyddiaduriaeth Chwaraeon hefyd yn bresennol yn y digwyddiad er mwyn cyfweld â chyfranogwyr yn ystod ac ar ôl y gweithgareddau.