First Campus Home

Gweithdy Seiberddiogelwch yn Hyb Grangetown

Dydd Llun 20 Tachwedd 2017

Aeth plant ifanc o Grangetown i Hyb Cymunedol Grangetown i gymryd rhan mewn gweithdy Seiberddiogelwch. Cyflwynwyd y gweithdy gan Stephen Biggs – Pennaeth yr Academi Genedlaethol er Seiberddiogelwch a’r myfyrwyr James John, Emma Derbi a Lisa Cornford.  Dyma oedd y gweithdy Seiberddiogelwch cyntaf a gyflwynwyd ar gyfer First Campus, ond mae llawer mwy ar y gweill.

Cafodd y plant ifanc lawer o hwyl wrth iddynt ddysgu’r neges bwysig am sut i gadw eu hunain yn ddiogel ar-lein. Rhoddwyd manylion i’r plant am gystadleuaeth genedlaethol y gallant ei roi cynnig arni thrwy eu hysgolion. Roedd yn wych gweld mamau ac aelodau eraill o’r teulu yn y sesiwn, yn dangos bod pobl o bob oedran yn gallu buddio o ddysgu am seiberddiogelwch.