First Campus Home

Gweithdy Animeiddio Hanner Tymor

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017

Mynychodd 33 person ifanc o ledled De Ddwyrain Cymru weithdy animeiddio yn ystod Hanner Tymor yr Hydref ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Trefforest. Bu pob person ifanc yn darlunio ysgrepan gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau celf a thechnegau darlunio. Nod y gweithdy oedd cyflwyno cyfranogwyr i wahanol gyfryngau celf a datblygu eu technegau darlunio a dylunio i baratoi ar gyfer creu ffilm fer wedi’i greu yn Ysgol Haf y Pasg.

Trwy ddylunio ysgrepan, cafodd y cyfranogwyr gyfle perffaith i arbrofi gyda gwahanol gyfryngau celf a datblygu eu technegau darlunio a dylunio.