First Campus Home

Gweithdai Datblygu Portffolio CA5 – Darlunio

Dydd Iau 29 Mawrth 2018

Ar 17 Chwefror 2018, bu cyfranogwyr o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru gymryd rhan mewn gweithdy Darlunio fel rhan o gyfres Gweithdai Datblygu Portffolio CA5 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bwriad y gweithdai yw darparu cyfle i ddysgwyr datblygu eu portffolios celf, ymweld â’r brifysgol a defnyddio’r cyfleusterau, yn ogystal â chael cyngor ac arweiniad gwerthfawr gan staff a myfyrwyr israddedig cyfredol y brifysgol am gyrsiau posib a llwybrau dysgu.

Arweiniwyd y sesiwn Darlunio gan Amelia Johnstone, Uwch Ddarlithydd Darlunio, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a oedd yn hynod falch gyda’r potensial a ddangoswyd gan y disgyblion

‘Roedd y gweithdy’n wych; mae’n dda gweld beth mae pŵer y dychymyg yn gallu ei wneud mewn tair awr fer i ddatblygu straeon idiosyncratig a hudolus. Nod y gweithdy yw datgloi doniau darpar ddarlunwyr ac mae’n addas ar gyfer unrhyw un sy’n greadigol gyda dawn am straeon! Mae hefyd yn llawer o hwyl yn gweld y straeon a’r cymeriadau yn cael eu datblygu. Dydd Sadwrn cofiadwy iawn’.