Carer Definition Gofalwr definition image

 

Ein hymrwymiad sy’n Gyfeillgar i Ofalwyr

 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod holl staff y Campws Cyntaf yn ymwybodol o Ofalwyr Ifanc a Gofalwyr Oedolion Ifanc a’r materion sy’n eu hwynebu, yn enwedig yr effaith y gall cyfrifoldebau gofalu ei chael ar eu haddysg. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig sy’n anelu at helpu i fynd i’r afael â rhwystrau a heriau wrth geisio mynediad at Addysg Uwch a llwyddiant ynddo. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu gwerthfawrogi, yn cael eu clywed, ac yn cael llais a’u cefnogi yn ein sefydliad.

 

‘Uwch Arweinydd Gofalwr’ ar gyfer Cyfeillgar i Ofalwyr

Linda Smith – Rheolwr y Campws Cyntaf (Llinyn Grwpiau Bregus Arweiniol Strategol)

 

Fy ymrwymiad i Ofalwyr:
• Byddaf yn mynd ati i helpu fy: nghydweithwyr, defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd yn ehangach i ddeall pwy yw gofalwyr a’r materion y gallent eu hwynebu

  • Byddaf yn sicrhau bod gwybodaeth hygyrch o ansawdd da ar gael i ofalwyr yn ein gwasanaeth
  • Byddaf yn gweithio i sicrhau bod y gwasanaeth yn gweithio i wella’r ffordd y mae gofalwyr yn cael eu hadnabod, eu hysbysu, eu clywed a’u cefnogi yn ein gwasanaeth yn barhaus.
  • Byddaf yn sicrhau bod gofalwyr yn cael gwrandawiad ac yn cael llais yn ein gwasanaeth
  • Byddaf yn cymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod gofalwyr yn cael eu hystyried mewn polisïau ar draws ein sefydliad/maes gwasanaeth

 

Manylion cyswllt:

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Campws Llandaf

Western Avenue

Caerdydd

CF5 2YB

02920 417095

07747 472069

lesmith@cardiffmet.ac.uk

 

‘Hyrwyddwyr Gofalwyr’ y Campws Cyntaf yn ein sefydliadau partneriaeth

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Ceri Nicolle – Swyddog Campws Cyntaf

cnicolle@cardiffmet.ac.uk

 

Prifysgol De Cymru

Natalie Kendrick-Doyle – Swyddog Campws Cyntaf

Natalie.kendrick-doyle1@southwales.ac.uk

 

Prifysgol Caerdydd

Catrin Jones – Swyddog Campws Cyntaf

JonesC178@cardiff.ac.uk