16/17 Ysgol Haf Drama First Campus

Dydd Sul 13 Awst 2017

Gan ddilyn ymlaen o’r Clwb Drama ar ôl ysgol yn Ysgol Uwchradd Llysweri, fe gyflwynodd Tin Shed Theatre Ysgol Haf tri diwrnod o hyd ar gyfer disgyblion rhwng 24 a 26 Gorffennaf yn PDC, Campws y Ddinas. Roedd pawb a fynychodd wedi cymryd rhan yn y clwb ar ôl ysgol ac wedi cael y cyfle i symud ymlaen i Ysgol Haf Tin Shed Theatre yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd, rhwng 21 a 25 Awst. Mae First Campus yn bwriadu parhau gyda’r Clwb ar ôl Ysgol yn Ysgol Llysweri a datblygu un arall yn Ysgol Uwchradd St Julian yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.