Fforwm ‘Travelling Ahead’

Dydd Mercher 3 Ebrill 2019

Fis Chwefror eleni, gyda chefnogaeth First Campus, cynhaliwyd Fforwm ‘Travelling Ahead’ De Cymru yng Ngholeg Merthyr. Cafodd aelodau o Lywodraeth Cymru wahoddiad i’r fforwm i wrando ar farn a phrofiadau pobl ifanc o’r gymuned deithio. Yn bresennol o Lywodraeth Cymru oedd Amanda Cartwright o’r Is-adran Cydraddoldebau, Jacqui Sharples a Kate Murry o’r Gyfarwyddiaeth Addysg.

Yn ystod yr ymweliad â Choleg Merthyr, cafodd y bobl ifanc daith o gwmpas y campws, gan gynnwys y salon Gwallt a Harddwch, gweithdai Adeiladu a Pheirianneg a hefyd cymryd rhan mewn argraffu sgrin, bocsio a gwneud ffilmiau.