BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//First Campus - ECPv5.0.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:First Campus X-ORIGINAL-URL:https://www.firstcampus.org/?lang=cy X-WR-CALDESC:Events for First Campus BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/London BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0000 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:BST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0000 TZNAME:GMT DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200128T170000 DTEND;TZID=Europe/London:20200128T190000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20191219T121938Z LAST-MODIFIED:20200114T141454Z UID:11944-1580230800-1580238000@www.firstcampus.org SUMMARY:28 Ionawr 2020 - Prosiect Ffilm Dyfodol Hyderus DESCRIPTION:Nod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol. Bydd hyn yn annog gweithio mewn tîm\, creadigrwydd a dychymyg a bydd yn ysbrydoli chwilfrydedd ar gyfer dysgu a brwdfrydedd dros ddatblygu sgiliau newydd. \nProsiect ffilm Dyfodol Hyderus \nDyddiad: 28 Ionawr 2020\, (am 10 wythnos gynnwys hanner tymor) \nAmser: 5-7yh \nLleoliad: Amgueddfa Genedlaethol \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/21-ionawr-2020-prosiect-ffilm-dyfodol-hyderus/?lang=cy LOCATION:National Museum Cardiff\, Cathays Park\, Cardiff\, CF10 3NP\, United Kingdom CATEGORIES:PC ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/12/FILM-4-2.jpeg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200129T163000 DTEND;TZID=Europe/London:20200129T183000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T104658Z LAST-MODIFIED:20200114T104658Z UID:12086-1580315400-1580322600@www.firstcampus.org SUMMARY:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus DESCRIPTION:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nNod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol. Bydd hyn yn annog gweithio mewn tîm\, creadigrwydd a dychymyg a bydd yn ysbrydoli chwilfrydedd ar gyfer dysgu a brwdfrydedd dros ddatblygu sgiliau newydd. Bydd yr awdur a’r sgriptiwr Sara Lewis yn arwain sesiynau i bobl ifanc 14-16 oed ar anrhefn creadigol ar sail geiriau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a thu hwnt. \nProsiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nOed: 14-16 \nDyddiad: 22 Ionawr 2020\, (am 10 wythnos eithrio hanner tymor) \namser 4.30-6.30yh. \nLleoliad: Coleg Y Cymoedd\, Ystrad Mynach \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/prosiect-anrhefn-creadigol-dyfodol-hyderus-2020-01-29/?lang=cy LOCATION:Coleg Y Cymoedd\, Twyn Rd\, Ystrad Mynach\, Hengoed\, CF82 7XR\, United Kingdom CATEGORIES:CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/creative-keyboard-1.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200205T093000 DTEND;TZID=Europe/London:20200205T140000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20190925T092747Z LAST-MODIFIED:20191025T110348Z UID:10656-1580895000-1580911200@www.firstcampus.org SUMMARY:Ymweliad Campws - Mercher 5ed\, Chwefror 2020 (LLAWN) DESCRIPTION:Ymweliadau Campws y Brifysgol \nMae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar campws prifysgol lleol. \nYn ystod yr ymweliad bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdai\, gweithgareddau a chyflwyniadau i roi trosolwg ar beth yw pwrpas Addysg Uwch. \nBydd y wybodaeth yn cynnwys: \nPam Prifysgol? Archwilio cyfleoedd a phrofiadau y mae addysg uwch yn eu cynnig\nEich gyrfa yn y dyfodol! Archwilio swyddi posib ar gyfer y dyfodol ac yn ystyried y sgiliau\, y cymwysterau a’r profiadau y gallai fod eu hangen.\nCyllid myfyrwyr. Sesiwn ryngweithiol sy’n caniatáu i bobl ifanc feddwl am gyllid a chyllidebu ar gyfer eu dyfodol.\nTaith campws. Dan arweiniad myfyrwyr prifysgol cyfredol. Cyfle i archwilio cyfleusterau campws\, siarad â myfyrwyr a gofyn cwestiynau am fywyd myfyrwyr. \nYn ôl disgyblion sydd wedi ymweld â ni maen’t wedi cael profiad cadarnhaol\, sydd wedi  newid eu persbectif o’r Brifysgol a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig: \n‘Fe wnaeth y daith fy helpu i ddeall mwy am y brifysgol a’r cyfleoedd’\n‘Fe wnes i fwynhau deall faint sy’n digwydd yn y brifysgol’ \nOs oes gennych ddiddordeb archebu lle ar gyfer eich disgyblion a fydd\, gobeithio\, yn ysbrydoli ac yn helpu i’w tywys i ystyried ymhellach beth sydd nesaf\, a beth sydd gan brifysgol i’w gynnig mae’r manylion isod. \nMae Diwrnod Ymweld â’r Campws fel arfer yn rhedeg rhwng 9.30am a 2pm: \n  \nDyddiadau a Lleoliadau: \nDydd Mercher y 5ed o Chwefror 2020 – LLAWN \n  \nOs hoffech gael mwy o wybodaeth neu  am ddyddiadau yn y gwanwyn\, cofrestrwch ‘register interest’ isod. \nCysylltwch â ni os oes angen i ni drefnu cludiant. \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/ymweliad-campws-metropolitan-caerdydd-mercher-5ed-chwefror-2020/?lang=cy LOCATION:Cardiff Metropolitan University – Cyncoed Campus\, Cyncoed Campus\, Cyncoed Road\, Cardiff\, CF23 6XD\, United Kingdom CATEGORIES:CA3 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/09/Cardiff_Uni_Inspiration_Day-1.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200205T163000 DTEND;TZID=Europe/London:20200205T183000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T104658Z LAST-MODIFIED:20200114T104658Z UID:12087-1580920200-1580927400@www.firstcampus.org SUMMARY:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus DESCRIPTION:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nNod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol. Bydd hyn yn annog gweithio mewn tîm\, creadigrwydd a dychymyg a bydd yn ysbrydoli chwilfrydedd ar gyfer dysgu a brwdfrydedd dros ddatblygu sgiliau newydd. Bydd yr awdur a’r sgriptiwr Sara Lewis yn arwain sesiynau i bobl ifanc 14-16 oed ar anrhefn creadigol ar sail geiriau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a thu hwnt. \nProsiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nOed: 14-16 \nDyddiad: 22 Ionawr 2020\, (am 10 wythnos eithrio hanner tymor) \namser 4.30-6.30yh. \nLleoliad: Coleg Y Cymoedd\, Ystrad Mynach \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/prosiect-anrhefn-creadigol-dyfodol-hyderus-2020-02-05/?lang=cy LOCATION:Coleg Y Cymoedd\, Twyn Rd\, Ystrad Mynach\, Hengoed\, CF82 7XR\, United Kingdom ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/creative-keyboard-1.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20200206 DTEND;VALUE=DATE:20200207 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20191015T114153Z LAST-MODIFIED:20191120T114234Z UID:11057-1580947200-1581033599@www.firstcampus.org SUMMARY:Taith Y Sgriblwyr Gŵyl y Gelli - Iau 6 Chwefror 2020 (LLAWN) DESCRIPTION:Blwyddyn 7 a 8: \nPrifysgol Metropolitan Caerdydd (Campws Cyncoed) \nIau 6 Chwefror 2020 \n  \nTaith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli Wefan \nMae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru\, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru. Bydd y daith yn cael ei chynnal mewn pum Prifysgol sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd\, gyda chefnogaeth First Campus. \nByddwn yn adrodd straeon\, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy bŵer ysgrifennu. \nAdborth o Daith 2019: \nAdborth yr Athro: \n“Mae y Daith Sgriblwyr yn mowldio creadigrwydd ac yn darparu cyfleoedd a syniadau ar sut i gael gafael ar ysgrifennu y tu allan i’r ysgol.” \nAthro\, Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd \n“Fe wnaeth Taith Y Sgriblwyr gael y disgyblion yn gyffrous am ysgrifennu a darllen\, ac am eu gallu i wneud hynny … rydyn ni’n caru Sgriblwyr!” \nYsgol Uwchradd Gatholig St Illtyd’s \nAdborth y Disgyblion: \n“Fe wnes i fwynhau gwrando ar stori bywyd Alex Wheatle\, mae’n ysbrydoledig gwybod y gallai gyflawni unrhyw beth\, waeth o ble rwyf yn dod.” \n“Roedd heddiw yn emosiynol\, yn ysgogol ac yn ysbrydoledig” \n“Cefais lawer o hwyl yn dysgu am brofiadau pobl eraill ac mae wedi dylanwadu arnaf i ysgrifennu mwy.” \n  \nBydd rhaglen lawn yn cael ei rhyddhau ar Dachwedd 4ydd \nI gofrestru’ch diddordeb mewn mynychu un o ddigwyddiadau Taith y Sgriblwyr\, cliciwch ar y botwm priodol isod. \nBydd aelod o dîm First Campus yn cysylltu â chi. \nGall ysgolion archebu 15 o lefydd (i gychwyn ynghyd ag athro sy’n cyfeilio) i bob grŵp oedran. \nOherwydd cyfyngiadau cyllido\, mae First Campus yn gofyn i ysgolion sicrhau bod y disgyblion sy’n cael eu dewis yn cwrdd â’n meini prawf cymhwysedd. \nMae’r meini prawf fel a ganlyn: \n\nDysgwyr sy’n byw mewn ardal cod post WIMD 40 (mae hyn yn seiliedig ar gyfeiriad cartref y dysgwr nid ar gyfeiriad yr ysgol);\nPlant sy’n gofalu.\nGofalwyr Ifanc\n\nOs oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am feini prawf y cod post\, cysylltwch â ni. \nYn flaenorol mae ysgolion wedi gallu gwneud cais am gyllid tuag at gostau trafnidiaeth i Daith Sgriblwyr o gronfa ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau Cymru\, sy’n ad-dalu hyd at 90% o gostau trafnidiaeth. Mae angen cyflwyno ceisiadau am gyllid o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad. Gwnewch gais trwy wefan Cyngor Celfyddydau Cymru: \nhttps://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/taith-sgriblwyr-gwyl-y-gelli-iau-6-chwefror-2020/?lang=cy LOCATION:Cardiff Metropolitan University – Cyncoed Campus\, Cyncoed Campus\, Cyncoed Road\, Cardiff\, CF23 6XD\, United Kingdom CATEGORIES:CA3 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/Scribblers-Logo.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20200207 DTEND;VALUE=DATE:20200208 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20191015T114246Z LAST-MODIFIED:20191113T165234Z UID:11059-1581033600-1581119999@www.firstcampus.org SUMMARY:Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli - Gwener 7 Chwefror 2020 (LLAWN) DESCRIPTION:Blwyddyn 7 a 8: \nPrifysgol De Cymru (Campws Casnewydd) \nGwener 7 Chwefror 2020  (LLAWN) \n  \nTaith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli Wefan \nMae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru\, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru. Bydd y daith yn cael ei chynnal mewn pum Prifysgol sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd\, gyda chefnogaeth First Campus. \nByddwn yn adrodd straeon\, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy bŵer ysgrifennu. \nAdborth o Daith 2019: \nAdborth yr Athro: \n“Mae y Daith Sgriblwyr yn mowldio creadigrwydd ac yn darparu cyfleoedd a syniadau ar sut i gael gafael ar ysgrifennu y tu allan i’r ysgol.” \nAthro\, Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd \n“Fe wnaeth Taith Y Sgriblwyr gael y disgyblion yn gyffrous am ysgrifennu a darllen\, ac am eu gallu i wneud hynny … rydyn ni’n caru Sgriblwyr!” \nYsgol Uwchradd Gatholig St Illtyd’s \nAdborth y Disgyblion: \n“Fe wnes i fwynhau gwrando ar stori bywyd Alex Wheatle\, mae’n ysbrydoledig gwybod y gallai gyflawni unrhyw beth\, waeth o ble rwyf yn dod.” \n“Roedd heddiw yn emosiynol\, yn ysgogol ac yn ysbrydoledig” \n“Cefais lawer o hwyl yn dysgu am brofiadau pobl eraill ac mae wedi dylanwadu arnaf i ysgrifennu mwy.” \n  \nBydd rhaglen lawn yn cael ei rhyddhau ar Dachwedd 4ydd \nI gofrestru’ch diddordeb mewn mynychu un o ddigwyddiadau Taith y Sgriblwyr\, cliciwch ar y botwm priodol isod. \nBydd aelod o dîm First Campus yn cysylltu â chi. \nGall ysgolion archebu 15 o lefydd (i gychwyn ynghyd ag athro sy’n cyfeilio) i bob grŵp oedran. \nOherwydd cyfyngiadau cyllido\, mae First Campus yn gofyn i ysgolion sicrhau bod y disgyblion sy’n cael eu dewis yn cwrdd â’n meini prawf cymhwysedd. \nMae’r meini prawf fel a ganlyn: \n\nDysgwyr sy’n byw mewn ardal cod post WIMD 40 (mae hyn yn seiliedig ar gyfeiriad cartref y dysgwr nid ar gyfeiriad yr ysgol);\nPlant sy’n gofalu.\nGofalwyr Ifanc\n\nOs oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am feini prawf y cod post\, cysylltwch â ni. \nYn flaenorol mae ysgolion wedi gallu gwneud cais am gyllid tuag at gostau trafnidiaeth i Daith Sgriblwyr o gronfa ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau Cymru\, sy’n ad-dalu hyd at 90% o gostau trafnidiaeth. Mae angen cyflwyno ceisiadau am gyllid o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad. Gwnewch gais trwy wefan Cyngor Celfyddydau Cymru: \nhttps://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/taith-sgriblwyr-gwyl-y-gelli-gwener-7-chwefror-2020/?lang=cy LOCATION:USW City Campus\, Usk Way\, Newport\, NP20 2BP CATEGORIES:CA3 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/Scribblers-Logo.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200207T093000 DTEND;TZID=Europe/London:20200207T143000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T110706Z LAST-MODIFIED:20200114T110706Z UID:12101-1581067800-1581085800@www.firstcampus.org SUMMARY:Taith Scriblwyr Gŵyl y Gelli - GWEITHDY FFUGLEN FLACH I OEDOLION DESCRIPTION:Taith Scriblwyr Gŵyl y Gelli – GWEITHDY FFUGLEN FLACH I OEDOLION \nDydd Gwener 7 Chwefror 2020 \nA YDYCH CHI’N 21 NEU’N HŶN HEB GYMHWYSTER LEFEL 4? \nMae Taith Scriblwyr Gŵyl y Gelli a First Campus yn eich gwahodd i Brifysgol De Cymru\, Campws Casnewydd i weithio gyda’r awdur a’r perfformiwr Steven Camden\, a elwir hefyd yn Polarbear\, am ddiwrnod hwyliog ac anffurfiol\, i greu darn byr o ffuglen fflach i’w gyhoeddi gan y Brifysgol De Cymru. \n \nSteven Camden \n9.30am – Cofrestru\, cyflwyniad a choffi \n10 am-12pm – Gweithdy bore \n12 pm-1pm – Cinio \n1 pm-2.30pm – Prynhawn – Gweithdy a gwerthuso \nBydd cinio a lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd felly nid oes angen i chi ddod ag unrhyw beth heblaw eich dychymyg a’ch brwdfrydedd! \nMae 25 o lefydd ar gael\, ar sail y cyntaf i’r felin. \nI archebu’ch lle\, cysylltwch â Jane Ellis ar 01443 482912 neu 07948 347 441 neu e-bostiwch jane.ellis@southwales.ac.uk. \n  \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/taith-scriblwyr-gwyl-y-gelli-gweithdy-ffuglen-flach-i-oedolion/?lang=cy LOCATION:USW City Campus\, Usk Way\, Newport\, NP20 2BP CATEGORIES:OE ATTACH;FMTTYPE=image/png:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2020/01/HAY_Festival_Master_RGB_POS.png END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200208T100000 DTEND;TZID=Europe/London:20200208T130000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T115648Z LAST-MODIFIED:20200114T120735Z UID:12143-1581156000-1581166800@www.firstcampus.org SUMMARY:Celf a Dylunio – Clwb Sadwrn DESCRIPTION:Mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau ‘Celf a Dylunio’ wythnosol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal mewn partneriaeth â’r Saturday Club Trust sy’n darparu cyfleoedd trwy gydol y flwyddyn i gyfranogwyr y clwb ymweld â Llundain ar gyfer gweithgareddau\, dosbarthiadau meistr proffesiynol gydag Artist blaenllaw ac yna’r cyfle i’r disgyblion arddangos eu gwaith yn Somerset House yn Llundain. \nMae’r Clwb Dydd Sadwrn yn gyfle i artistiaid ifanc talentog a brwdfrydig archwilio eu creadigrwydd a datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol a maethlon. \nMae’r sesiynau i gyd yn 10am – 1pm. \nGwefan Clwb Dydd Sadwrn \n1 08/02/2020 \n2 15/02/2020 \nHanner Tymor \n3 29/02/2020 \n4 07/03/2020 \n5 14/03/2020 \n6 21/03/2020 \n7 28/03/2020 \nGwyliau’r Pasg \n8 25/04/2020 \n9 02/05/2020 \n10 09/05/2020 \n11 16/05/2020 \n12 23/05/2020 \nHanner Tymor \n13 Taith Llundain \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/celf-a-dylunio-clwb-sadwrn/?lang=cy LOCATION:Cardiff Metropolitan University – Llandaf\, Western Avenue\, Cardiff\, Cardiff CF5 2YB\, United Kingdom CATEGORIES:CA3,CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/08/ARTDESIGN-CYMRAEG.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200212T093000 DTEND;TZID=Europe/London:20200212T140000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20190926T134111Z LAST-MODIFIED:20200113T104138Z UID:10796-1581499800-1581516000@www.firstcampus.org SUMMARY:Ymweliad Campws - Mercher 12eg\, Chwefror 2020 DESCRIPTION:Ymweliadau Campws y Brifysgol \nMae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar gampws prifysgol lleol. \nYn ystod yr ymweliad bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdai\, gweithgareddau a chyflwyniadau i roi trosolwg ar beth yw pwrpas Addysg Uwch. \nBydd y wybodaeth yn cynnwys: \nPam Prifysgol? Archwilio cyfleoedd a phrofiadau y mae addysg uwch yn eu cynnig\nEich gyrfa yn y dyfodol! Archwilio swyddi posib ar gyfer y dyfodol ac yn ystyried y sgiliau\, y cymwysterau a’r profiadau y gallai fod eu hangen.\nCyllid myfyrwyr. Sesiwn ryngweithiol sy’n caniatáu i bobl ifanc feddwl am gyllid a chyllidebu ar gyfer eu dyfodol.\nTaith campws. Dan arweiniad myfyrwyr prifysgol cyfredol. Cyfle i archwilio cyfleusterau campws\, siarad â myfyrwyr a gofyn cwestiynau am fywyd myfyrwyr. \nYn ôl disgyblion sydd wedi ymweld â ni maen’t wedi cael profiad cadarnhaol\, sydd wedi  newid eu persbectif o’r Brifysgol a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig: \n‘Fe wnaeth y daith fy helpu i ddeall mwy am y brifysgol a’r cyfleoedd’\n‘Fe wnes i fwynhau deall faint sy’n digwydd yn y brifysgol’ \nOs oes gennych ddiddordeb archebu lle ar gyfer eich disgyblion a fydd\, gobeithio\, yn ysbrydoli ac yn helpu i’w tywys i ystyried ymhellach beth sydd nesaf\, a beth sydd gan brifysgol i’w gynnig mae’r manylion isod. \nMae Diwrnod Ymweld â’r Campws fel arfer yn rhedeg rhwng 9.30am a 2pm: \nDyddiadau a Lleoliadau: \nMercher\, 12eg Chwefror  – Campws Treforest\, PDC \nOs hoffech gael mwy o wybodaeth am ddyddiadau yn y gwanwyn\, cofrestrwch  isod. \nCysylltwch â ni os oes angen i ni drefnu cludiant. \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/ymweliad-campws-mercher-12eg-chwefror-2020/?lang=cy LOCATION:Treforest Campus\, University of South Wales\, Pontypridd\, CF37 1DL CATEGORIES:CA3 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200212T163000 DTEND;TZID=Europe/London:20200212T183000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T104658Z LAST-MODIFIED:20200114T104658Z UID:12088-1581525000-1581532200@www.firstcampus.org SUMMARY:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus DESCRIPTION:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nNod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol. Bydd hyn yn annog gweithio mewn tîm\, creadigrwydd a dychymyg a bydd yn ysbrydoli chwilfrydedd ar gyfer dysgu a brwdfrydedd dros ddatblygu sgiliau newydd. Bydd yr awdur a’r sgriptiwr Sara Lewis yn arwain sesiynau i bobl ifanc 14-16 oed ar anrhefn creadigol ar sail geiriau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a thu hwnt. \nProsiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nOed: 14-16 \nDyddiad: 22 Ionawr 2020\, (am 10 wythnos eithrio hanner tymor) \namser 4.30-6.30yh. \nLleoliad: Coleg Y Cymoedd\, Ystrad Mynach \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/prosiect-anrhefn-creadigol-dyfodol-hyderus-2020-02-12/?lang=cy LOCATION:Coleg Y Cymoedd\, Twyn Rd\, Ystrad Mynach\, Hengoed\, CF82 7XR\, United Kingdom ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/creative-keyboard-1.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20200213 DTEND;VALUE=DATE:20200214 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20191015T114231Z LAST-MODIFIED:20191120T114159Z UID:11061-1581552000-1581638399@www.firstcampus.org SUMMARY:Taith Y Sgriblwyr Gŵyl y Gelli - Iau 13 Chwefror 2020 (LLAWN) DESCRIPTION:Blwyddyn 9 a 10: \nPrifysgol Metropolitan Caerdydd (Campws Cyncoed) \nIau 13 Chwefror 2020 \n  \nTaith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli Wefan \nMae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru\, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru. Bydd y daith yn cael ei chynnal mewn pum Prifysgol sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd\, gyda chefnogaeth First Campus. \nByddwn yn adrodd straeon\, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy bŵer ysgrifennu. \nAdborth o Daith 2019: \nAdborth yr Athro: \n“Mae y Daith Sgriblwyr yn mowldio creadigrwydd ac yn darparu cyfleoedd a syniadau ar sut i gael gafael ar ysgrifennu y tu allan i’r ysgol.” \nAthro\, Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd \n“Fe wnaeth Taith Y Sgriblwyr gael y disgyblion yn gyffrous am ysgrifennu a darllen\, ac am eu gallu i wneud hynny … rydyn ni’n caru Sgriblwyr!” \nYsgol Uwchradd Gatholig St Illtyd’s \nAdborth y Disgyblion: \n“Fe wnes i fwynhau gwrando ar stori bywyd Alex Wheatle\, mae’n ysbrydoledig gwybod y gallai gyflawni unrhyw beth\, waeth o ble rwyf yn dod.” \n“Roedd heddiw yn emosiynol\, yn ysgogol ac yn ysbrydoledig” \n“Cefais lawer o hwyl yn dysgu am brofiadau pobl eraill ac mae wedi dylanwadu arnaf i ysgrifennu mwy.” \n  \nBydd rhaglen lawn yn cael ei rhyddhau ar Dachwedd 4ydd \nI gofrestru’ch diddordeb mewn mynychu un o ddigwyddiadau Taith y Sgriblwyr\, cliciwch ar y botwm priodol isod. \nBydd aelod o dîm First Campus yn cysylltu â chi. \nGall ysgolion archebu 15 o lefydd (i gychwyn ynghyd ag athro sy’n cyfeilio) i bob grŵp oedran. \nOherwydd cyfyngiadau cyllido\, mae First Campus yn gofyn i ysgolion sicrhau bod y disgyblion sy’n cael eu dewis yn cwrdd â’n meini prawf cymhwysedd. \nMae’r meini prawf fel a ganlyn: \n\nDysgwyr sy’n byw mewn ardal cod post WIMD 40 (mae hyn yn seiliedig ar gyfeiriad cartref y dysgwr nid ar gyfeiriad yr ysgol);\nPlant sy’n gofalu.\nGofalwyr Ifanc\n\nOs oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am feini prawf y cod post\, cysylltwch â ni. \nYn flaenorol mae ysgolion wedi gallu gwneud cais am gyllid tuag at gostau trafnidiaeth i Daith Sgriblwyr o gronfa ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau Cymru\, sy’n ad-dalu hyd at 90% o gostau trafnidiaeth. Mae angen cyflwyno ceisiadau am gyllid o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad. Gwnewch gais trwy wefan Cyngor Celfyddydau Cymru: \nhttps://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/taith-sgriblwyr-gwyl-y-gelli-iau-13-chwefror-2020/?lang=cy LOCATION:Cardiff Metropolitan University – Cyncoed Campus\, Cyncoed Campus\, Cyncoed Road\, Cardiff\, CF23 6XD\, United Kingdom CATEGORIES:CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/Scribblers-Logo.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20200214 DTEND;VALUE=DATE:20200215 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20191015T114209Z LAST-MODIFIED:20191120T095250Z UID:11054-1581638400-1581724799@www.firstcampus.org SUMMARY:Taith Y Sgriblwyr Gŵyl y Gelli - Gwener 14 Chwefror 2020 (LLAWN) DESCRIPTION:Blwyddyn 9 a 10: \nPrifysgol De Cymru (Campws Casnewydd) \nGwener 14 Chwefror 2020 \n  \nTaith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli Wefan \nMae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru\, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru. Bydd y daith yn cael ei chynnal mewn pum Prifysgol sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd\, gyda chefnogaeth First Campus. \nByddwn yn adrodd straeon\, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy bŵer ysgrifennu. \nAdborth o Daith 2019: \nAdborth yr Athro: \n“Mae y Daith Sgriblwyr yn mowldio creadigrwydd ac yn darparu cyfleoedd a syniadau ar sut i gael gafael ar ysgrifennu y tu allan i’r ysgol.” \nAthro\, Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd \n“Fe wnaeth Taith Y Sgriblwyr gael y disgyblion yn gyffrous am ysgrifennu a darllen\, ac am eu gallu i wneud hynny … rydyn ni’n caru Sgriblwyr!” \nYsgol Uwchradd Gatholig St Illtyd’s \nAdborth y Disgyblion: \n“Fe wnes i fwynhau gwrando ar stori bywyd Alex Wheatle\, mae’n ysbrydoledig gwybod y gallai gyflawni unrhyw beth\, waeth o ble rwyf yn dod.” \n“Roedd heddiw yn emosiynol\, yn ysgogol ac yn ysbrydoledig” \n“Cefais lawer o hwyl yn dysgu am brofiadau pobl eraill ac mae wedi dylanwadu arnaf i ysgrifennu mwy.” \n  \nBydd rhaglen lawn yn cael ei rhyddhau ar Dachwedd 4ydd \nI gofrestru’ch diddordeb mewn mynychu un o ddigwyddiadau Taith y Sgriblwyr\, cliciwch ar y botwm priodol isod. \nBydd aelod o dîm First Campus yn cysylltu â chi. \nGall ysgolion archebu 15 o lefydd (i gychwyn ynghyd ag athro sy’n cyfeilio) i bob grŵp oedran. \nOherwydd cyfyngiadau cyllido\, mae First Campus yn gofyn i ysgolion sicrhau bod y disgyblion sy’n cael eu dewis yn cwrdd â’n meini prawf cymhwysedd. \nMae’r meini prawf fel a ganlyn: \n\nDysgwyr sy’n byw mewn ardal cod post WIMD 40 (mae hyn yn seiliedig ar gyfeiriad cartref y dysgwr nid ar gyfeiriad yr ysgol);\nPlant sy’n gofalu.\nGofalwyr Ifanc\n\nOs oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am feini prawf y cod post\, cysylltwch â ni. \nYn flaenorol mae ysgolion wedi gallu gwneud cais am gyllid tuag at gostau trafnidiaeth i Daith Sgriblwyr o gronfa ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau Cymru\, sy’n ad-dalu hyd at 90% o gostau trafnidiaeth. Mae angen cyflwyno ceisiadau am gyllid o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad. Gwnewch gais trwy wefan Cyngor Celfyddydau Cymru: \nhttps://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/taith-sgriblwyr-gwyl-y-gelli-gwener-14-chwefror-2020/?lang=cy LOCATION:USW City Campus\, Usk Way\, Newport\, NP20 2BP CATEGORIES:CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/Scribblers-Logo.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200215T100000 DTEND;TZID=Europe/London:20200215T130000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T115648Z LAST-MODIFIED:20200114T120736Z UID:12145-1581760800-1581771600@www.firstcampus.org SUMMARY:Celf a Dylunio – Clwb Sadwrn DESCRIPTION:Mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau ‘Celf a Dylunio’ wythnosol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal mewn partneriaeth â’r Saturday Club Trust sy’n darparu cyfleoedd trwy gydol y flwyddyn i gyfranogwyr y clwb ymweld â Llundain ar gyfer gweithgareddau\, dosbarthiadau meistr proffesiynol gydag Artist blaenllaw ac yna’r cyfle i’r disgyblion arddangos eu gwaith yn Somerset House yn Llundain. \nMae’r Clwb Dydd Sadwrn yn gyfle i artistiaid ifanc talentog a brwdfrydig archwilio eu creadigrwydd a datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol a maethlon. \nMae’r sesiynau i gyd yn 10am – 1pm. \nGwefan Clwb Dydd Sadwrn \n1 08/02/2020 \n2 15/02/2020 \nHanner Tymor \n3 29/02/2020 \n4 07/03/2020 \n5 14/03/2020 \n6 21/03/2020 \n7 28/03/2020 \nGwyliau’r Pasg \n8 25/04/2020 \n9 02/05/2020 \n10 09/05/2020 \n11 16/05/2020 \n12 23/05/2020 \nHanner Tymor \n13 Taith Llundain \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/celf-a-dylunio-clwb-sadwrn-2020-02-15/?lang=cy LOCATION:Cardiff Metropolitan University – Llandaf\, Western Avenue\, Cardiff\, Cardiff CF5 2YB\, United Kingdom CATEGORIES:CA3,CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/08/ARTDESIGN-CYMRAEG.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200226T163000 DTEND;TZID=Europe/London:20200226T183000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T104658Z LAST-MODIFIED:20200114T104658Z UID:12090-1582734600-1582741800@www.firstcampus.org SUMMARY:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus DESCRIPTION:Prosiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nNod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol. Bydd hyn yn annog gweithio mewn tîm\, creadigrwydd a dychymyg a bydd yn ysbrydoli chwilfrydedd ar gyfer dysgu a brwdfrydedd dros ddatblygu sgiliau newydd. Bydd yr awdur a’r sgriptiwr Sara Lewis yn arwain sesiynau i bobl ifanc 14-16 oed ar anrhefn creadigol ar sail geiriau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a thu hwnt. \nProsiect Anrhefn Creadigol\, Dyfodol Hyderus \nOed: 14-16 \nDyddiad: 22 Ionawr 2020\, (am 10 wythnos eithrio hanner tymor) \namser 4.30-6.30yh. \nLleoliad: Coleg Y Cymoedd\, Ystrad Mynach \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/prosiect-anrhefn-creadigol-dyfodol-hyderus-2020-02-26/?lang=cy LOCATION:Coleg Y Cymoedd\, Twyn Rd\, Ystrad Mynach\, Hengoed\, CF82 7XR\, United Kingdom ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/creative-keyboard-1.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20200229T100000 DTEND;TZID=Europe/London:20200229T130000 DTSTAMP:20200218T170936 CREATED:20200114T115648Z LAST-MODIFIED:20200114T120736Z UID:12147-1582970400-1582981200@www.firstcampus.org SUMMARY:Celf a Dylunio – Clwb Sadwrn DESCRIPTION:Mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau ‘Celf a Dylunio’ wythnosol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal mewn partneriaeth â’r Saturday Club Trust sy’n darparu cyfleoedd trwy gydol y flwyddyn i gyfranogwyr y clwb ymweld â Llundain ar gyfer gweithgareddau\, dosbarthiadau meistr proffesiynol gydag Artist blaenllaw ac yna’r cyfle i’r disgyblion arddangos eu gwaith yn Somerset House yn Llundain. \nMae’r Clwb Dydd Sadwrn yn gyfle i artistiaid ifanc talentog a brwdfrydig archwilio eu creadigrwydd a datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol a maethlon. \nMae’r sesiynau i gyd yn 10am – 1pm. \nGwefan Clwb Dydd Sadwrn \n1 08/02/2020 \n2 15/02/2020 \nHanner Tymor \n3 29/02/2020 \n4 07/03/2020 \n5 14/03/2020 \n6 21/03/2020 \n7 28/03/2020 \nGwyliau’r Pasg \n8 25/04/2020 \n9 02/05/2020 \n10 09/05/2020 \n11 16/05/2020 \n12 23/05/2020 \nHanner Tymor \n13 Taith Llundain \n URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/celf-a-dylunio-clwb-sadwrn-2020-02-29/?lang=cy LOCATION:Cardiff Metropolitan University – Llandaf\, Western Avenue\, Cardiff\, Cardiff CF5 2YB\, United Kingdom CATEGORIES:CA3,CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/08/ARTDESIGN-CYMRAEG.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR