First Campus Home

Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon dros y Pasg

Dydd Iau 19 Ebrill 2018

Bu un deg pedwar person ifanc o Ferthyr a RCT gymryd rhan mewn gweithdy Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon yn yr ATRiuM, Prifysgol De Cymru, yn ystod gwyliau’r Pasg. Bu’r bobl ifanc dreulio’r deuddydd cyntaf yn dysgu ac yn ymarfer nifer o dechnegau ysgrifennu caneuon, gan gynnwys geiriau, rhythm, curiad a dilyniant cordiau. Fe weithion nhw ar greu lŵp drymiau gyda chyfle i ysgrifennu a gosod y lŵp dros gân wreiddiol. Yn ystod y deuddydd arall, fe aethant i mewn i’r stiwdio i ddysgu hanfodion aml-dracio, recordio byw a chymysgu. Cafodd pawb gyfle i chwarae offeryn ar recordiad aml-drac, fe berfformion nhw’r gân a’i recordio’n fyw a threulio’r diwrnod olaf yn cymysgu fersiwn derfynol o’r gân.