Dyma animeiddwyr anhygoel y dyfodol!

Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Dyma animeiddwyr anhygoel y dyfodol!

Cyn y cloi, cychwynnodd First Campus weithdai blasu animeiddio mewn partneriaeth â Winding Snake mewn ysgolion cynradd ledled Casnewydd.

Rhoddodd y gweithdai rai technegau animeiddio sylfaenol i’r plant, yna defnyddiodd y disgyblion eu creadigrwydd i ddatblygu syniadau gan ddefnyddio gwrthrychau bob dydd a geir yn yr ystafell ddosbarth.

Mae First Campus a phlant ysgolion cynradd Milton, Ringland a Llanmartin yn gyffrous i fod yn arddangos ac yn dathlu eu holl waith caled yn eu premier ar-lein.

“Waw mae hyn yn wych! Bydd y plant mor gyffrous pan welant hyn! Da iawn bawb!” –  Emma yn Ysgol Gynradd Ringland

 

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch!

 

Milton Primary, Miss Cahill – https://vimeo.com/411403554/3f4095ff59

Milton Primary, Mrs Ryan – https://vimeo.com/411405244/c2cc2cfe9a

Ringland – https://vimeo.com/411406586/d67ce1ff57

Llanmartin – https://vimeo.com/411407571/9558b1a9df