First Campus Home

Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc

Dydd Iau 30 Ionawr 2020

Heddiw bydd Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion, gwasanaethau gofalwyr a gofalwyr ifanc o bob rhan o Gymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu’r cyfraniadau anhygoel mae gofalwyr ifanc yn ei wneud ac i alw ar ddarparwyr addysg i wneud mwy i’w hadnabod a’u cefnogi. Gallwch gefnogi eu hymgyrch #CountMeIn trwy:

  • Wrando ar Grace Barton, Aelod Seneddol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac Aelod Seneddol Ieuenctid Cymru ynghylch pam mae cefnogi gofalwyr ifanc ’ym myd addysg yn bwysig https://twitter.com/i/status/1191037539672612864
  • Rhoi eich cefnogaeth i ofalwyr ifanc anhygoel Cymru ’ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #YoungCarersAwarenessDay #DêlYmêlGofalwyrIfanc #CountMeIn #CyfrwchFiMewn a thagiwch @CarersTrustWal er mwyn i ni allu ail-drydar!
  • Hyrwyddo ein hadnoddau dwyieithog ar-lein ar gyfer ysgolion yng Nghymru ac adnoddau eraill a allai helpu darparwyr addysg orfodol i nodi a chefnogi mwy o ofalwyr ifanc.