First Campus Home

Diwrnod Llythrennedd Digidol Ysgol Uwchradd Cwmbrân

Dydd Mawrth 24 Ebrill 2018

Roedd Campws y Ddinas, PDC yn llawn ymwelwyr ifanc ar 27 Mawrth pan ddaeth disgyblion Blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Cwmbrân a disgyblion Blwyddyn 6 o Ysgolion Cynradd Nant Celyn a Woodlands i Ddiwrnod Llythrennedd Digidol Ysgol Uwchradd Cwmbrân. Yn ystod y bore, bu’r plant gymryd rhan mewn gweithgareddau am gadw’ch hun yn ddiogel ar-lein dan arweiniad darlithwyr PDC a Heddlu Gwent. Ymhlith y pynciau a drafodwyd roedd cadw cyfrineiriau’n ddiogel ac yn gryf, seiberfwlio a pheirianneg gymdeithasol.

Dywedodd Ysgol Uwchradd Cwmbrân “Diolch am eich ymdrechion ar y diwrnod, mae’r disgyblion wedi mwynhau’r diwrnod ac roedd yna wybodaeth ddefnyddiol i bob un ohonom.”

Dywedodd Ysgol Gynradd Woodlands “Diolch am eich gwaith caled yn trefnu’r digwyddiad heddiw, mae ein plant wedi dysgu llawer o wybodaeth newydd ac mae’r lleoliad wedi creu argraff dda arnynt.”

Dywedodd y Dr Eric Llewellyn, Dirprwy Bennaeth Cyfrifiadureg a Mathemateg PDC, “Mae mor bwysig rhoi’r wybodaeth i blant i’w galluogi i aros yn ddiogel ar-lein. Mae hyn yn cyd-fynd â’n cyfraniad at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, oherwydd bydd gweithio gyda phlant lawer iau yn helpu i ledaenu’r wybodaeth i’w teuluoedd ac athrawon.”