DIWEDDARIAD: Coronafirws

Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020

Ar ôl ystyried yn ofalus ac adolygu’r canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu canslo holl brosiectau First Campus o’r 23ain Mawrth tan ddechrau tymor yr haf, dydd Llun 20fed Ebrill. Rydym yn edrych ar ffyrdd amgen o ddarparu gweithgareddau ac yn adolygu ein digwyddiadau tymor yr haf.

Er ein bod yn deall y siom ynghylch canslo, mae iechyd a diogelwch ein dysgwyr a’u teuluoedd, yn ogystal â’n staff yn bwysig iawn i ni. Gwnaed y penderfyniad hwn mewn partneriaeth â’n holl bartneriaid sefydliadau addysg uwch. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost atom firstcampus@southwales.ac.uk

Diolch am eich cydweithrediad,

 

Tîm First Campus