16/17 Ysgol Haf y Prosiect Darganfod

Dydd Gwener 18 Awst 2017

Mae’r Prosiect Darganfod yn rhedeg ar gyfer pobl ifanc gydag anhwylder yn y sbectrwm awtistig, rhwng 14 a 19 mlwydd oed, sydd â’r potensial i fynd i’r brifysgol. Trwy ysgol haf breswyl, ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, maen nhw’n cael y cyfle i gael profiad o fywyd myfyriwr mewn awyrgylch diogel, gyda chefnogaeth.

Eleni, fe gynhaliwyd Ysgol Haf y Prosiect Darganfod ar 13 a 14 Gorffennaf a daeth 32 person ifanc ynghyd i gael blas ar fod yn fyfyriwr mewn awyrgylch Prifysgol.
Wedi’i lleoli yn Neuaddau Preswyl Prifysgol Caerdydd, roedd y disgyblion yn aros mewn fflatiau gyda Llysgenhadon Myfyrwyr sy’n israddedigion yn y brifysgol ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddisgyblion ofyn cwestiynau i’n hisraddedigion am eu hastudiaethau a’u bywyd fel myfyrwyr. Ar ôl cyfle i sgwrsio gyda’r disgyblion eraill yn eu fflat, bu’r disgyblion dreulio’r prynhawn ar y campws mewn gweithdy Busnes ysbrydoledig a gyflwynwyd gan Syniadau Mawr Cymru ar sut i gychwyn busnes. Yna, er mwyn cael blas ar fywyd prifysgol, fe roddwyd arian i’r disgyblion i gyllido am fwyd i goginio pryd o fwyd gyda’r nos a brecwast y diwrnod nesaf. Wedi iddynt goginio, roeddent yn gallu ymlacio yn gwneud chwaraeon, yn chwaraeon gemau cyfrifiadur neu gemau bwrdd yn eu man cymdeithasol.
Y diwrnod canlynol roedd yna ymweliad ag Adeiladau’r Frenhines ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn cymryd rhan mewn sesiynau gwyddoniaeth a pheirianneg. Yn ystod y gweithdai peirianneg rhyngweithiol roedd cyfle i’r disgyblion roi cynnig ar ddefnyddio rhai o’r cyfarpar a ddefnyddir mewn hydroleg a mecaneg. Ar ôl cinio sydyn yng nghanol dinas Caerdydd, roedd yna sesiwn Astroffiseg a oedd yn llawn gwybodaeth am y sêr a’u nodweddion. Daeth yr ysgol haf i ben gyda seremoni graddio fach i ddathlu eu llwyddiant, gyda’r disgyblion yn derbyn tystysgrifau o bresenoldeb o flaen aelodau o’u teuluoedd a’u ffrindiau.