Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Ysgol Hâf i Oedolion – Dablo â Denim! Gwthiwch ffiniau eich “Jîns” creadigol

15th Mehefin 2020

Digwyddiad Navigation

Mae First Campus wedi partneru gyda’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i gynnig cyrsiau fel rhan o’u Ysgol Haf i Oedolion.

Cwrs 2

15fed a 16eg Mehefin

Campws Llandaf

Dablo â Denim! Gwthiwch ffiniau eich “Jîns” creadigol

Bydd y cwrs byr hwn yn eich helpu i archwilio’r gwahanol ffyrdd y gall rhywun ailwampio, defnyddio ac ailddefnyddio eu dillad, gan ganolbwyntio ar denim. Bydd yn rhaid dod a dilledyn (plant, dynion neu ferched), cyfwisgoedd neu unrhyw eitem denim gyda chi, bydd denim ychwanegol ar gael. Nid yw’r syniad o ddillad denim vintage ac uwchgylchu yn newydd, mae’n ymwneud â gwneud rhywbeth y gallwch CHI ei ddefnyddio,  sy’n hollol unigryw i chi – dyna’ch brand CHI. Bydd y cwrs 2 ddiwrnod hwn yn eich helpu i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a mapio’ch dyluniad, yn union fel y mae dylunwyr ffasiwn yn ei wneud. Yr ail ddiwrnod byddwn yn, paentio, stydio, torri a gludo ein creadigaethau gwych.

Manylion

Dyddiad:
15th Mehefin 2020
Digwyddiad Category:

Lleoliad

Cardiff Metropolitan University – Llandaf
Western Avenue
Cardiff, Cardiff CF5 2YB United Kingdom
+ Google Map