Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Ysgol Hâf i Oedolion – Anelu’n Uwch

26th Mehefin

Digwyddiad Navigation

Mae First Campus wedi partneru gyda’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i gynnig cyrsiau fel rhan o’u Ysgol Haf i Oedolion.

Cwrs 5

26 Mehefin

Campws Llandaf

Anelu’n Uwch

Ydych chi’n pendroni beth i’w wneud nesaf – addysg, gwirfoddoli neu swydd newydd? Mae ein sesiwn Anelu Uwch yn rhoi amser ac offer i chi archwilio’ch sgiliau, eich cryfderau a’ch gwerthoedd i’ch helpu chi i benderfynu beth fydd eich cam nesaf. Mewn gofod pwrpasol a chefnogol, byddwn yn edrych ar y rhwystrau i addysg bellach a sut i’w goresgyn. Ble nesaf – chi sydd a’r dewis! ’

Mae’r sesiynau hyn wedi’u bwriadu ar gyfer oedolion a allai fod yn ystyried mynd ymlaen i addysg uwch yn y dyfodol, nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnynt. Mae’r sesiynau’n anffurfiol, rhyngweithiol a byddant yn edrych ar syniadau pobl o fuddion addysg bellach ac uwch a pha ddewisiadau a chefnogaeth sydd ar gael.

Manylion

Dyddiad:
26th Mehefin

Lleoliad

Cardiff Metropolitan University – Llandaf
Western Avenue
Cardiff, Cardiff CF5 2YB United Kingdom
+ Google Map