Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Ymweliad Campws – Mercher 5ed, Chwefror 2020 (LLAWN)

5th Chwefror 2020 @ 9:30 am - 2:00 pm

Digwyddiad Navigation

Ymweliadau Campws y Brifysgol

Mae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar campws prifysgol lleol.

Yn ystod yr ymweliad bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau a chyflwyniadau i roi trosolwg ar beth yw pwrpas Addysg Uwch.

Bydd y wybodaeth yn cynnwys:

Pam Prifysgol? Archwilio cyfleoedd a phrofiadau y mae addysg uwch yn eu cynnig
Eich gyrfa yn y dyfodol! Archwilio swyddi posib ar gyfer y dyfodol ac yn ystyried y sgiliau, y cymwysterau a’r profiadau y gallai fod eu hangen.
Cyllid myfyrwyr. Sesiwn ryngweithiol sy’n caniatáu i bobl ifanc feddwl am gyllid a chyllidebu ar gyfer eu dyfodol.
Taith campws. Dan arweiniad myfyrwyr prifysgol cyfredol. Cyfle i archwilio cyfleusterau campws, siarad â myfyrwyr a gofyn cwestiynau am fywyd myfyrwyr.

Yn ôl disgyblion sydd wedi ymweld â ni maen’t wedi cael profiad cadarnhaol, sydd wedi  newid eu persbectif o’r Brifysgol a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig:

‘Fe wnaeth y daith fy helpu i ddeall mwy am y brifysgol a’r cyfleoedd’
‘Fe wnes i fwynhau deall faint sy’n digwydd yn y brifysgol’

Os oes gennych ddiddordeb archebu lle ar gyfer eich disgyblion a fydd, gobeithio, yn ysbrydoli ac yn helpu i’w tywys i ystyried ymhellach beth sydd nesaf, a beth sydd gan brifysgol i’w gynnig mae’r manylion isod.

Mae Diwrnod Ymweld â’r Campws fel arfer yn rhedeg rhwng 9.30am a 2pm:

 

Dyddiadau a Lleoliadau:

Dydd Mercher y 5ed o Chwefror 2020 – LLAWN

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu  am ddyddiadau yn y gwanwyn, cofrestrwch ‘register interest’ isod.

Cysylltwch â ni os oes angen i ni drefnu cludiant.

Manylion

Dyddiad:
5th Chwefror 2020
Amser:
9:30 am - 2:00 pm
Digwyddiad Category:

Lleoliad

Cardiff Metropolitan University – Cyncoed Campus
Cyncoed Campus, Cyncoed Road
Cardiff, CF23 6XD United Kingdom
+ Google Map