Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Taith Y Sgriblwyr Gŵyl y Gelli – Iau 6 Chwefror 2020 (LLAWN)

6th Chwefror

Digwyddiad Navigation

Blwyddyn 7 a 8:

Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Campws Cyncoed)

Iau 6 Chwefror 2020

 

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli Wefan

Mae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru. Bydd y daith yn cael ei chynnal mewn pum Prifysgol sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, gyda chefnogaeth First Campus.

Byddwn yn adrodd straeon, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy bŵer ysgrifennu.

Adborth o Daith 2019:

Adborth yr Athro:

“Mae y Daith Sgriblwyr yn mowldio creadigrwydd ac yn darparu cyfleoedd a syniadau ar sut i gael gafael ar ysgrifennu y tu allan i’r ysgol.”

Athro, Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

“Fe wnaeth Taith Y Sgriblwyr gael y disgyblion yn gyffrous am ysgrifennu a darllen, ac am eu gallu i wneud hynny … rydyn ni’n caru Sgriblwyr!”

Ysgol Uwchradd Gatholig St Illtyd’s

Adborth y Disgyblion:

“Fe wnes i fwynhau gwrando ar stori bywyd Alex Wheatle, mae’n ysbrydoledig gwybod y gallai gyflawni unrhyw beth, waeth o ble rwyf yn dod.”

“Roedd heddiw yn emosiynol, yn ysgogol ac yn ysbrydoledig”

“Cefais lawer o hwyl yn dysgu am brofiadau pobl eraill ac mae wedi dylanwadu arnaf i ysgrifennu mwy.”

 

Bydd rhaglen lawn yn cael ei rhyddhau ar Dachwedd 4ydd

I gofrestru’ch diddordeb mewn mynychu un o ddigwyddiadau Taith y Sgriblwyr, cliciwch ar y botwm priodol isod.

Bydd aelod o dîm First Campus yn cysylltu â chi.

Gall ysgolion archebu 15 o lefydd (i gychwyn ynghyd ag athro sy’n cyfeilio) i bob grŵp oedran.

Oherwydd cyfyngiadau cyllido, mae First Campus yn gofyn i ysgolion sicrhau bod y disgyblion sy’n cael eu dewis yn cwrdd â’n meini prawf cymhwysedd.

Mae’r meini prawf fel a ganlyn:

  • Dysgwyr sy’n byw mewn ardal cod post WIMD 40 (mae hyn yn seiliedig ar gyfeiriad cartref y dysgwr nid ar gyfeiriad yr ysgol);
  • Plant sy’n gofalu.
  • Gofalwyr Ifanc

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am feini prawf y cod post, cysylltwch â ni.

Yn flaenorol mae ysgolion wedi gallu gwneud cais am gyllid tuag at gostau trafnidiaeth i Daith Sgriblwyr o gronfa ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n ad-dalu hyd at 90% o gostau trafnidiaeth. Mae angen cyflwyno ceisiadau am gyllid o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad. Gwnewch gais trwy wefan Cyngor Celfyddydau Cymru:

https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld

Manylion

Dyddiad:
6th Chwefror

Lleoliad

Cardiff Metropolitan University – Cyncoed Campus
Cyncoed Campus, Cyncoed Road
Cardiff, CF23 6XD United Kingdom
+ Google Map