BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//First Campus - ECPv5.0.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:First Campus X-ORIGINAL-URL:https://www.firstcampus.org/?lang=cy X-WR-CALDESC:Events for First Campus BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/London BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0000 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:BST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0000 TZNAME:GMT DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20200213 DTEND;VALUE=DATE:20200214 DTSTAMP:20200221T060046 CREATED:20191015T114231Z LAST-MODIFIED:20191120T114159Z UID:11061-1581552000-1581638399@www.firstcampus.org SUMMARY:Taith Y Sgriblwyr Gŵyl y Gelli - Iau 13 Chwefror 2020 (LLAWN) DESCRIPTION:Blwyddyn 9 a 10: \nPrifysgol Metropolitan Caerdydd (Campws Cyncoed) \nIau 13 Chwefror 2020 \n  \nTaith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli Wefan \nMae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru\, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru. Bydd y daith yn cael ei chynnal mewn pum Prifysgol sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd\, gyda chefnogaeth First Campus. \nByddwn yn adrodd straeon\, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy bŵer ysgrifennu. \nAdborth o Daith 2019: \nAdborth yr Athro: \n“Mae y Daith Sgriblwyr yn mowldio creadigrwydd ac yn darparu cyfleoedd a syniadau ar sut i gael gafael ar ysgrifennu y tu allan i’r ysgol.” \nAthro\, Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd \n“Fe wnaeth Taith Y Sgriblwyr gael y disgyblion yn gyffrous am ysgrifennu a darllen\, ac am eu gallu i wneud hynny … rydyn ni’n caru Sgriblwyr!” \nYsgol Uwchradd Gatholig St Illtyd’s \nAdborth y Disgyblion: \n“Fe wnes i fwynhau gwrando ar stori bywyd Alex Wheatle\, mae’n ysbrydoledig gwybod y gallai gyflawni unrhyw beth\, waeth o ble rwyf yn dod.” \n“Roedd heddiw yn emosiynol\, yn ysgogol ac yn ysbrydoledig” \n“Cefais lawer o hwyl yn dysgu am brofiadau pobl eraill ac mae wedi dylanwadu arnaf i ysgrifennu mwy.” \n  \nBydd rhaglen lawn yn cael ei rhyddhau ar Dachwedd 4ydd \nI gofrestru’ch diddordeb mewn mynychu un o ddigwyddiadau Taith y Sgriblwyr\, cliciwch ar y botwm priodol isod. \nBydd aelod o dîm First Campus yn cysylltu â chi. \nGall ysgolion archebu 15 o lefydd (i gychwyn ynghyd ag athro sy’n cyfeilio) i bob grŵp oedran. \nOherwydd cyfyngiadau cyllido\, mae First Campus yn gofyn i ysgolion sicrhau bod y disgyblion sy’n cael eu dewis yn cwrdd â’n meini prawf cymhwysedd. \nMae’r meini prawf fel a ganlyn: \n\nDysgwyr sy’n byw mewn ardal cod post WIMD 40 (mae hyn yn seiliedig ar gyfeiriad cartref y dysgwr nid ar gyfeiriad yr ysgol);\nPlant sy’n gofalu.\nGofalwyr Ifanc\n\nOs oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am feini prawf y cod post\, cysylltwch â ni. \nYn flaenorol mae ysgolion wedi gallu gwneud cais am gyllid tuag at gostau trafnidiaeth i Daith Sgriblwyr o gronfa ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau Cymru\, sy’n ad-dalu hyd at 90% o gostau trafnidiaeth. Mae angen cyflwyno ceisiadau am gyllid o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad. Gwnewch gais trwy wefan Cyngor Celfyddydau Cymru: \nhttps://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld \nRhannu URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/taith-sgriblwyr-gwyl-y-gelli-iau-13-chwefror-2020/?lang=cy LOCATION:Cardiff Metropolitan University – Cyncoed Campus\, Cyncoed Campus\, Cyncoed Road\, Cardiff\, CF23 6XD\, United Kingdom CATEGORIES:CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/10/Scribblers-Logo.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR