Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Prosiect Cyfoethogi Saenseg 6

21st Mawrth 2019

Digwyddiad Navigation

Bydd gwirfoddolwyr myfyrwyr y Brifysgol yn mynd i ysgolion lleol ac yn rhedeg clwb gwaith cartref a fydd yn annog ac yn ysbrydoli CA3 â’u hastudiaethau Saesneg.

Mae CSC a First Campus wedi gwahodd adrannau Saesneg rhai ysgolion lleol i gymryd rhan ym mhrosiect peilot MAT 2019.

Nod y prosiect yw ysbrydoli disgyblion CA3 MAT mewn Saesneg, gan ddefnyddio gweithlu myfyrwyr AU, i ddarparu clwb ar ôl ysgol ar ddechrau tymor y gwanwyn, sef 2018/19. Mae cydweithwyr o CSC wedi darparu hyfforddiant i’r israddedigion i’w paratoi ar gyfer darparu, gan gynnwys arsylwi ar arfer arweiniol yn y sector. Bydd y clwb ar ôl ysgol yn rhedeg am gyfnod o 6 wythnos.

Bydd y clwb ar ôl ysgol yn cael ei sefydlu ym mhob ysgol beilot gyda chyflwyniad i’r staff addysgu a’r disgyblion. Ar 15fed o  Fai bydd y disgyblion sy’n cymryd rhan yn cyflwyno eu darnau creadigol mewn digwyddiad i ddathlu eu llwyddiant.

Manylion

Dyddiad:
21st Mawrth 2019
Digwyddiad Category: