Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Ymweliad Campws – Gwener 8ed o Dachwedd 2019 (LLAWN)

8th Tachwedd 2019 @ 9:30 am - 2:00 pm

Digwyddiad Navigation

Ymweliadau Campws y Brifysgol

Mae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar gampws prifysgol lleol.

Yn ystod yr ymweliad bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau a chyflwyniadau i roi trosolwg ar beth yw pwrpas Addysg Uwch.

Bydd y wybodaeth yn cynnwys:

Pam Prifysgol? Archwilio cyfleoedd a phrofiadau y mae addysg uwch yn eu cynnig
Eich gyrfa yn y dyfodol! Archwilio swyddi posib ar gyfer y dyfodol ac yn ystyried y sgiliau, y cymwysterau a’r profiadau y gallai fod eu hangen.
Cyllid myfyrwyr. Sesiwn ryngweithiol sy’n caniatáu i bobl ifanc feddwl am gyllid a chyllidebu ar gyfer eu dyfodol.
Taith campws. Dan arweiniad myfyrwyr prifysgol cyfredol. Cyfle i archwilio cyfleusterau campws, siarad â myfyrwyr a gofyn cwestiynau am fywyd myfyrwyr.

Yn ôl disgyblion sydd wedi ymweld â ni maen’t wedi cael profiad cadarnhaol, sydd wedi  newid eu persbectif o’r Brifysgol a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig:

‘Fe wnaeth y daith fy helpu i ddeall mwy am y brifysgol a’r cyfleoedd’
‘Fe wnes i fwynhau deall faint sy’n digwydd yn y brifysgol’

Os oes gennych ddiddordeb archebu lle ar gyfer eich disgyblion a fydd, gobeithio, yn ysbrydoli ac yn helpu i’w tywys i ystyried ymhellach beth sydd nesaf, a beth sydd gan brifysgol i’w gynnig mae’r manylion isod.

Mae Diwrnod Ymweld â’r Campws fel arfer yn rhedeg rhwng 9.30am a 2pm:

Dyddiadau a Lleoliadau:

8fed o Dachwedd, 21in o Dachwedd – Campws Treforest, PDC          –    Llawn

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ddyddiadau yn y gwanwyn, cofrestrwch  isod.

Cysylltwch â ni os oes angen i ni drefnu cludiant.

Manylion

Dyddiad:
8th Tachwedd 2019
Amser:
9:30 am - 2:00 pm
Digwyddiad Category:

Lleoliad

Glyntaff Campus
USW
Pontypridd, CF37 1DL
+ Google Map
View Lleoliad Website