Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Prif ddyheadau – Cook Stars 1

11th Mawrth 2019

Digwyddiad Navigation

Mae Anna o Cook Stars, yn cynnal gweithdai sydd yn plethu ei hoffter o goginio a dysgu ymarferol, gyda ffocws a’r iechyd a lles pobl ifanc. Mae’r sesiynau’n ymarferol, gan ddarparu popeth sydd ei angen i ddeall negeseuon bwyta’n iach a chreu pryd eu hunain. Bydd yn cyflwyno gweithdai mewn partneriaeth â First Campus i ysgolion cynradd lleol.

Manylion

Dyddiad:
11th Mawrth 2019
Digwyddiad Category: