Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Hylifau Pennaf 2019 1

10th Mehefin 2019

Digwyddiad Navigation

Rhaglen sy’n cael ei redeg gan y Adam Day o Adran Gemeg Prifysgol Caerdydd yw ‘Hylifau Pennaf’, gyda’r nod o gyflwyno disgyblion i asidau, alcalïau a’r dangosyddion a ddefnyddir i’w gwahaniaethu. ‘Hylifau’ yw rhaglen allgymorth fwyaf yr adran, gyda gweithdai’n cael eu cyflwyno i ddisgyblion CA2 mewn ysgolion ledled de Cymru.

Yn gyntaf mae’r gweithdy’n cyflwyno disgyblion i ddylanwad cemeg ar ein bywydau dyddiol, gan arwain at arbrawf y gall myfyrwyr ei gynnal eu hunain ar gynnyrch amrywiol yn y cartref, er mwyn profi lefel eu hasidedd. Mae Cemegion Cynradd nid yn unig yn gwneud cemeg yn rywbeth byw i ddisgyblion, ond hefyd yn annog chwilfrydedd drwy ddod â phob gweithdy i ben gyda chyfle i ‘ofyn unrhyw beth i wyddonydd’. Gan mai myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig presennol sy’n cynnal y gweithdy, mae hefyd yn cyfrannu tuag at gyflwyno graddau a gyrfaoedd STEM i ddisgyblion o oed ifanc.

Manylion

Dyddiad:
10th Mehefin 2019
Digwyddiad Category:

Trefnydd