Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Her yr haf First Campus – Wythnos 1

20th Gorfennaf - 24th Gorfennaf

Digwyddiad Navigation

Croeso i her yr haf First Campus!

Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r holl sesiynau wedi’u cynllunio i fod rhwng 1 – 1.5 awr o hyd, ac rydym wedi darparu’r holl gyfarpar y bydd ei angen arnynt ar gyfer y sesiynau, byddant yn derbyn bag ar gyfer pob sesiwn wythnosol. Maent yn gallu mynd â’u hadnoddau nad ydynt yn eu defnyddio adref, ynghyd â’r beiros a’r pensiliau a ddarperir. Ar ddiwedd y 4 wythnos, byddwn hefyd yn darparu bag o nwyddau First Campus iddynt eu cadw.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn wythnosol, ac rydym yn annog ysgolion i ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol (dolenni Instagram a Twitter @firstcampus), ein tagio yn eich lluniau fel y gallwn weld beth rydych chi’n ei wneud. Gall ysgolion ennill gwobrau sy’n gysylltiedig â phob sesiwn drwy gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a rhannu cynnwys sy’n dangos y gwaith y mae’r plant wedi’i gynhyrchu. Mae manylion y sesiwn a’r gwobrau sydd ar gael isod, gellir gweld cynlluniau sesiwn manwl yn y pecynnau athrawon wythnosol.

Wythnos 1 – Tyfu eich hun. Mae’r sesiwn hon yn helpu i ddysgu plant i ddeall sut mae pethau’n tyfu, a’r elfennau amrywiol sydd eu hangen i wneud i hyn ddigwydd. Mae’r sesiwn yn dechrau gyda ‘ helfa drysor ‘ o amgylch tir yr ysgol i ddod o hyd i atebion i wahanol gliwiau ar yr hyn sy’n gwneud i blanhigion dyfu. Bydd y plant wedyn yn plannu eu blodau haul eu hunain i fynd adref a thyfu mewn cystadleuaeth â rhiant/gofalwr. Gwobr ysgol: bydd y plentyn gyda’r blodyn haul talaf (rhiant/gofalwr i rannu lluniau ar ein cyfryngau cymdeithasol) yn ennill ymweliad dosbarth i met Caerdydd i gymryd rhan mewn sesiwn ysgolion coedwig gyda’n hysgol Addysg (telir yr holl dreuliau). Gwobr unigol: pawb sy’n dychwelyd eu siartiau twf blodyn haul i’r ysgol ym mis Medi yn mynd mewn raffl – cyfle i ennill taleb Amazon £20

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y sesiynau neu am y rhaglen yn fwy eang, cysylltwch ag Ellie Bevan, rheolwr campws pobl ifanc yn gyntaf ar ebevan@cardiffmet.ac.uk

 

Gwyliwch yn fideo yma:

Manylion

Dechrau:
20th Gorfennaf
Diwedd:
24th Gorfennaf