Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Diwrnod Ymweld â’r Campws CA3 Prifysgol Caerdydd 1

9th Ebrill 2019

Digwyddiad Navigation

Nod y Diwrnodau Ymweld â’r Campws yw codi dyheadau addysgol trwy roi cyfle i ddisgyblion yn CA3 i ymweld â Champws Prifysgol a chymryd rhan mewn sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad rhyngweithiol yn ymdrin â phynciau megis Chwalu Mythau yn ymwneud â Chyllid Prifysgol, Eich Gyrfa yn y Dyfodol, Pam mynd i’r Brifysgol? a Phigo Meddwl Israddedigion Cyfredol.

Mae’r diwrnodau hyn yn addas ar gyfer unrhyw grŵp blwyddyn yn CA3 a bydd y sesiynau’n cael eu teilwra i bob grŵp blwyddyn, gofynnir i chi nodi grŵp blwyddyn eich ysgol wrth fwcio.

Cynigir y Diwrnodau Ymweld â’r Campws ar draws sefydliadau Partneriaeth First Campus gyda’r un profiad ar gael ym mhob sefydliad.

Prifysgol Caerdydd

100 lle y diwrnod

Manylion

Dyddiad:
9th Ebrill 2019
Digwyddiad Category:
Tagiau Digwyddiad:
,

Lleoliad

Cardiff University
Cardiff, CF10 3AT + Google Map