BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//First Campus - ECPv5.1.6//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:First Campus X-ORIGINAL-URL:https://www.firstcampus.org/?lang=cy X-WR-CALDESC:Events for First Campus BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/London BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0000 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:BST DTSTART:20190331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0000 TZNAME:GMT DTSTART:20191027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/London:20191218T093000 DTEND;TZID=Europe/London:20191218T134500 DTSTAMP:20200919T170824 CREATED:20191113T151701Z LAST-MODIFIED:20191202T140347Z UID:11631-1576661400-1576676700@www.firstcampus.org SUMMARY:Diwrnod Dadlau CA4 - Gwneud Dewisiadau Personol ynghylch Newid Hinsawdd (LLAWN) DESCRIPTION:Dadl CA4\nGwneud Dewisiadau Personol ynghylch Newid Hinsawdd.\n  \nDyddiad: 18fed Rhagfyr 2019\nAmser: 09: 30-13: 45\nLleoliad: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd \nDewch i ymuno yn y ddadl ynghylch  a ddylem newid ein ffordd o fyw i geisio taclo newid  hinsawdd. Bydd y diwrnod yn cynnwys gwybodaeth am wyddoniaeth newid yn yr hinsawdd\, gwybodaeth am ddewisiadau\, a chyfle i ddod o hyd i dystiolaeth gan ddefnyddio orielau’r Amgueddfa. \nTrwy gymryd rhan yn y digwyddiad hwn bydd cyfle i chi glywed gan\, a dadlau gyda rai o’r arbenigwyr yn y maes. Ar y diwedd y dydd bydd cyfle i leisio’ch barn drwy bledleisio o blaid neu yn erbyn y datganiad. \nYmysg y siaradwyr mae’r Athro Caroline Lear\, adran Gwyddorau Daear\, Prifysgol Caerdydd\, Dr Stuart Capstick a Dr Caroline Verfuerth\, Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol (CAST). \nYn dilyn hyn\,  bydd cyfle i ddisgyblion ymweld ag orielau Hanes Naturiol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd\, gweld ein harddangosfa ffasiwn ffwrdd a hi a grëwyd gan bobl ifanc sy’n ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd\, a chwrdd ag ymwelydd arbennig iawn\, Dippy y  Diplodocus *. \n  \nBydd y digwyddiad unigryw hwn\, ar gyfer myfyrwyr CA4\, yn:\n• datblygu sgiliau meddwl a chyfathrebu ynghyd â gweithio gydag eraill a chyfranogi\n• rhoi cyfle i ddatblygu barn ar safbwyntiau gwyddonol a moesegol ynghylch newid  hinsawdd\n• rhoi’r cyfle i gwrdd ag arbenigwyr. gwrando arnynt\, a’u cwestiynu \n  \nI archebu ar y cyfle cyffrous hwn\, e-bostiwch; firstcampus@cardiff.ac.uk \n* Mae Dippy ar daith: Antur Hanes Natur yn  diolch i bartneriaeth rhwng Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain â Sefydliad Garfield Weston\, gyda chymorth Dell EMC a Williams&Hill. Gan weithio gyda phartneriaid ar draws y DU mae un o wrthrychau mwyaf eiconig yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llyndain ar daith am dair blynedd. \nRhannu URL:https://www.firstcampus.org/digwyddiad/diwrnod-dadlau-ca4-gwneud-dewisiadau-personol-ynghylch-newid-hinsawdd/?lang=cy LOCATION:National Museum Cardiff\, Cathays Park\, Cardiff\, CF10 3NP\, United Kingdom CATEGORIES:CA4 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.firstcampus.org/wp-content/uploads/2019/11/debate-image-1.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR