Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Cyfres o weithdai TGAU – Addysg Gorfforol 3

27th Mawrth 2019

Digwyddiad Navigation

Rhaglen academaidd wedi’i dyfeisio’n arbennig at feithrin talent, datblygu sgiliau addysgol, ysbrydoli dysgwyr i astudio a chyfleoedd gyrfa posib.  Mae cynnwys y gweithdai TGAU addysg gorfforol wedi’i gysylltu’n arbennig â maes llafur TGAU CBAC ac mae’n cynnig mynediad at gyfleusterau a chyfarpar arbenigol.

Enghreifftiau o feysydd pwnc y gellid ymdrin â hwy, gan gynnwys seicoleg chwaraeon, profion ffitrwydd a chymdeithaseg chwaraeon.

Manylion

Dyddiad:
27th Mawrth 2019
Digwyddiad Category: