Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Cyfres Gweithdai TGAU Bioleg 2

28th Mawrth 2018

Digwyddiad Navigation

Nod cyfres gweithdai CA4 yw cefnogi dysgwyr sy’n astudio TGAU Gwyddoniaeth Ddwbl (Bioleg) neu TGAU Bioleg. Mae’r gweithdai’n ymwneud yn benodol â dau linyn o’r TGAU:

  • DNA
  • Clefyd

Cynhelir y gweithdai ar y campws yng nghyfleusterau arbenigol Prifysgol Metropolitan Caerdydd a chânt eu cyflwyno gan academyddion.

Nod y rhaglen academaidd hon a’i cynlluniwyd yn benodol ar gyfer y prosiect yw meithrin doniau, datblygu sgiliau ac ysbrydoli dysgwyr i astudio ymhellach a rhoi blas iddynt ar gyfleoedd gyrfa.

Manylion

Dyddiad:
28th Mawrth 2018
Digwyddiad Category:
Tagiau Digwyddiad:
, , , , ,