Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol 6

19th Chwefror 2019 @ 10:30 am - 12:30 pm

Digwyddiad Navigation

Ydych chi erioed wedi bod eisiau ysgrifennu? A oes gennych uchelgais i ysgrifennu nofel, casgliad o farddoniaeth neu stori fer? Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i rai o’r sgiliau mwyaf gwerthfawr sydd eu hangen i ysgrifennu’n greadigol: dychymyg, hyder a dyfalbarhad. Dros naw sesiwn dwy awr o hyd, bydd gennych y cyfle i ysgrifennu a thrafod ffuglen, rhyddiaith a barddoniaeth. Byddwch yn datblygu eich sgiliau ysgrifennu eich hun i gynhyrchu straeon byr, ffuglen fflach, barddoniaeth neu ddarnau estynedig o waith ar gyfer eich portffolio ysgrifennu creadigol.

Does dim ffi ar gyfer y cwrs a does dim angen unrhyw gymwysterau blaenorol. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly gofynnir ichi e-bostio livelocalearnlocal@cardiff.ac.uk os hoffech chi fynychu.

Bydd y cwrs yn digwydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Ystafell Seligman.

Dyma’r dyddiadau sy’n weddill ar y cwrs: : 22 Ionawr, 29 Ionawr, 5 Chwefror, 12 Chwefror, 19 Chwefror, 5 Mawrth, 12 Mawrth, 19 Mawrth

Dysgu’n Lleol, Byw’n Lleol

Manylion

Dyddiad:
19th Chwefror 2019
Amser:
10:30 am - 12:30 pm
Digwyddiad Category:

Lleoliad

Wales Millenium Centre
Bute Place
Cardiff, CF10 5AL
+ Google Map