Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Her yr haf First Campus – Wythnos 4

10th Awst 2020 - 14th Awst 2020

Digwyddiad Navigation

Croeso i her yr haf First Campus!

Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r holl sesiynau wedi’u cynllunio i fod rhwng 1 – 1.5 awr o hyd, ac rydym wedi darparu’r holl gyfarpar y bydd ei angen arnynt ar gyfer y sesiynau, byddant yn derbyn bag ar gyfer pob sesiwn wythnosol. Maent yn gallu mynd â’u hadnoddau nad ydynt yn eu defnyddio adref, ynghyd â’r beiros a’r pensiliau a ddarperir. Ar ddiwedd y 4 wythnos, byddwn hefyd yn darparu bag o nwyddau First Campus iddynt eu cadw.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn wythnosol, ac rydym yn annog ysgolion i ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol (dolenni Instagram a Twitter @firstcampus), ein tagio yn eich lluniau fel y gallwn weld beth rydych chi’n ei wneud. Gall ysgolion ennill gwobrau sy’n gysylltiedig â phob sesiwn drwy gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a rhannu cynnwys sy’n dangos y gwaith y mae’r plant wedi’i gynhyrchu. Mae manylion y sesiwn a’r gwobrau sydd ar gael isod, gellir gweld cynlluniau sesiwn manwl yn y pecynnau athrawon wythnosol.

Wythnos 4 – Afalau a Bwystfilod. Dyma sesiwn hwyliog arall, y tro hwn yn canolbwyntio ar gerflunio a chreu. Rydym wedi darparu cyfarwyddiadau yn y pecyn athrawon a disgyblion ar sut i greu bwystfilod bach a ffrwythau allan o’r gwlân a glanhawyr pibellau, bydd pecynnau’r myfyrwyr yn cynnwys glanhawyr pibellau a llygaid gludiog, gyda phob ‘ dosbarth ‘ yn darparu peli o wlân mewn amrywiaeth o liwiau i wneud eu creadigaethau. Gwobr ysgol: bydd yr ysgol sydd â’r bowlen ffrwythau a’r lle meddiannu angenfilod mwyaf creadigol, yn ennill ymweliad dosbarth i met Caerdydd i gymryd rhan mewn sesiwn chwaraeon gyda’n hysgol chwaraeon a Gwyddorau Iechyd (talwyd yr holl dreuliau). Gwobr unigol: Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r dasg yn mynd mewn raffl – cyfle i ennill taleb Amazon £20. (Athro i roi rhestr i ni o enwau pawb a gwblhaodd).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y sesiynau neu am y rhaglen yn fwy eang, cysylltwch ag Ellie Bevan, rheolwr campws pobl ifanc yn gyntaf ar ebevan@cardiffmet.ac.uk

 

Gwyliwch yn fideo yma:

Manylion

Dechrau:
10th Awst 2020
Diwedd:
14th Awst 2020