Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Her yr haf First Campus – Wythnos 3

3rd Awst 2020 - 7th Awst 2020

Digwyddiad Navigation

Croeso i her yr haf First Campus!

Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r holl sesiynau wedi’u cynllunio i fod rhwng 1 – 1.5 awr o hyd, ac rydym wedi darparu’r holl gyfarpar y bydd ei angen arnynt ar gyfer y sesiynau, byddant yn derbyn bag ar gyfer pob sesiwn wythnosol. Maent yn gallu mynd â’u hadnoddau nad ydynt yn eu defnyddio adref, ynghyd â’r beiros a’r pensiliau a ddarperir. Ar ddiwedd y 4 wythnos, byddwn hefyd yn darparu bag o nwyddau First Campus iddynt eu cadw.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn wythnosol, ac rydym yn annog ysgolion i ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol (dolenni Instagram a Twitter @firstcampus), ein tagio yn eich lluniau fel y gallwn weld beth rydych chi’n ei wneud. Gall ysgolion ennill gwobrau sy’n gysylltiedig â phob sesiwn drwy gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a rhannu cynnwys sy’n dangos y gwaith y mae’r plant wedi’i gynhyrchu. Mae manylion y sesiwn a’r gwobrau sydd ar gael isod, gellir gweld cynlluniau sesiwn manwl yn y pecynnau athrawon wythnosol.

Wythnos 3 – Celf Bwyd. Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar yr amrywiaeth enfawr o liwiau gwahanol mae ffrwythau a llysiau I’w gael, a phwysigrwydd ceisio gwahanol fwydydd a bwyta cymaint o liwiau ag sy’n bosibl. Mae’r brîff i athrawon yn ymdrin â hyn yn fanwl, ac mae yna daflen waith i ddisgyblion i’w cael i feddwl am ba fwydydd sy’n dod yn y gwahanol liwiau. Ym mhob pecyn, bydd gan y plant bensil, set o bennau lliwio a rhai platiau papur a gofynnir iddynt dynnu llun gwahanol fathau o fwyd mewn un lliw ar y plât. Yna byddant yn rhoi’r holl blatiau lliw gwahanol o fwyd at ei gilydd i ffurfio Enfys, neu ryw waith celf creadigol arall, a fydd yn ffurfio eu mynediad i’r gystadleuaeth yr wythnos hon. Gwobr ysgol: yr ysgol gyda’r murlun Enfys mwyaf lliwgar a chreadigol yn ennill ymweliad dosbarth i met Caerdydd i gymryd rhan mewn sesiwn celf a dylunio gyda’n hysgol gelf (bydd yr holl dreuliau yn cael eu talu). Gwobr unigol: Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r dasg yn mynd mewn raffl – cyfle i ennill taleb Amazon £20. (Athro i roi rhestr i ni o enwau pawb a gwblhaodd y gwaith).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y sesiynau neu am y rhaglen yn fwy eang, cysylltwch ag Ellie Bevan, rheolwr campws pobl ifanc yn gyntaf ar ebevan@cardiffmet.ac.uk

 

Gwyliwch yn fideo yma:

Manylion

Dechrau:
3rd Awst 2020
Diwedd:
7th Awst 2020