Loading Digwyddiadau
  • mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

Ysgol Hâf i Oedolion – Cyflwyniad i chwaraeon a chyfathrebu trwy ‘Athletau’

15th Mehefin 2020

Digwyddiad Navigation

Mae First Campus wedi partneru gyda’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i gynnig cyrsiau fel rhan o’u Ysgol Haf i Oedolion.

Cwrs 1

15fed a 16eg Mehefin

Campws Cyncoed

Cyflwyniad i chwaraeon a chyfathrebu trwy ‘Athletau’

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Gweithgareddau Corfforol a Lles? Os felly, mae’r cwrs rhagarweiniol hwn yn rhoi cipolwg ar weithgaredd corfforol a lles. Bydd y cwrs ar ffurf sesiynau ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol. Yn fwy penodol, bydd y sesiwn yn defnyddio athletau fel cyfrwng i ddatblygu eich dealltwriaeth o gyfathrebu a hyfforddi mewn ystod o weithgareddau. Nod y profiadau ymarferol yma yw i roi cyfle i chi ddatblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy, megis cynllunio, cyfathrebu, meithrin perthynas a datblygiad personol. Sylwch, os ydych chi’n mynychu’r cwrs hwn, bydd rhywfaint o weithgaredd corfforol, felly rydyn ni’n eich annog chi i wisgo dillad addas.

Manylion

Dyddiad:
15th Mehefin 2020
Digwyddiad Category:

Lleoliad

Cardiff Metropolitan University – Cyncoed Campus
Cyncoed Campus, Cyncoed Road
Cardiff, CF23 6XD United Kingdom
+ Google Map