First Campus Home

Cwrdd â’r Tîm – Natalie

Dydd Llun 25 Ionawr 2021

Helo, Nat Kendrick-Doyle ydw i a fi yw un o’r ddau swyddog newydd ar gyfer llinyn Oedolion a Grwpiau Bregus. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gychwyn cyflwyno’r rhaglen anhygoel hon a gweld dysgwyr o bob cefndir yn symud ymlaen trwy eu taith addysgol.

Mae fy nghefndir mewn ymgysylltu â’r gymuned, yn benodol mewn cymunedau sy’n cael eu hystyried yn ardaloedd o amddifadedd a’r rhai sydd â diffyg symudedd cymdeithasol. Rwy’n frwdfrydig dros roi’r un cyfleoedd i bawb ddysgu, cyflawni a llwyddo, ni waeth o ble maen nhw’n dod na beth yw eu cefndir. Rwy’n gobeithio defnyddio fy mhrofiadau i gynorthwyo dysgwyr i lywio eu ffordd i gyflawniad yn llwyddiannus.

Y tu allan i’r gwaith rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored, y traeth a’r mynyddoedd yw fy nau hoff le. Rwyf wrth fy modd yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau corfforol ac fe roddaf gynnig ar y rhan fwyaf o bethau! Fy mhrif angerdd yw pêl-droed, gwylio a chwarae ac un o fy llwyddiannau mwyaf yw ennill Cap Rhyngwladol i Gymru.