First Campus Home

Cwrdd â’r Tîm – Jess

Dydd Llun 18 Ionawr 2021

Hi!! Fy enw i yw Jess a fi yw Gweinyddwr First Campus wedi’i leoli ym Mhrifysgol De Cymru ers Awst 2019. Mae gen i brofiad o weithio mewn ysgolion ac fel darlithydd rhan amser yn adran Animeiddio PDC, ynghyd â gweithio mewn amryw o rolau gweinyddol a chydymffurfiaeth yn flaenorol. Roedd yn hynod werth chweil ymgysylltu â myfyrwyr o sawl gwahanol gefndir. Rwy’n teimlo’n falch o’r gwaith mae First Campus yn ei wneud, gan fynd i’r afael â rhwystrau i addysg i’r rheini sydd mewn amgylchiadau heriol.

Mae fy mhrif gefndir ym maes addysg. Cwblheais radd baglor mewn Animeiddio Cyfrifiaduron yn 2013 ac yna gradd meistr mewn Animeiddio yn 2015. Yn dod o ardal o amddifadedd yng nghymoedd De Cymru fy hun, roeddwn bob amser yn teimlo nad oedd y Brifysgol o fewn cyrraedd hawdd. Fodd bynnag, ar ôl gorffen fy ngradd, roedd yr ymdeimlad o gyflawniad roeddwn i’n teimlo yn anhygoel.

Rwy’n dyheu at ddod yn awdur llyfrau plant un diwrnod, gan ysgrifennu a darlunio llyfrau sy’n dod â llawenydd i blant ac oedolion yn yr un modd. Rwy’n arbenigo ar luniau pensil yn bennaf ac yn mwynhau creu celfyddydau ffan a phortreadau. Mae bod yn y First Campus wir wedi agor drysau i mi gysylltu â fy ochr greadigol ac mae wedi fy helpu i dyfu a datblygu fy sgiliau.

Nid celf yw fy unig angerdd ac mae gen i lawer o hobïau eraill. Rwy’n caru cerddoriaeth ac fel arfer gallwch ddod o hyd i mi yn gwrando ar fy rhestri chwarae ac yn canu gyda’r caneuon. Rwyf hefyd yn hoff iawn o chwarae gemau, gemau bwrdd a gemau fideo – fel arfer gyda theulu a ffrindiau ar y penwythnosau! Rwyf hefyd yn hoff iawn o ffilmiau, gwylio cyfresi teledu da ac anime (animeiddiad Japaneaidd).