First Campus Home

Cwrdd â’r Tîm – Ceri

Dydd Llun 18 Ionawr 2021

Fy enw i yw Ceri a fi yw’r Swyddog First Campus newydd wedi’i leoli ym Metropolitan Caerdydd!

Rwyf wedi gweithio yn y sector Addysg ers deng mlynedd ac yn mwynhau datblygu pobl a phrosiectau yn fawr. Rwy’n hoff o greu newid ac yn gobeithio galluogi eraill i wireddu eu potensial eu hunain. Rwy’n teimlo’n ffodus iawn i fod yn gweithio ar brosiectau mor gyffrous gyda phobl ifanc a dysgwyr hŷn mor wych.

Os nad wyf yn gweithio gallwch ddod o hyd i mi yn y gwely gyda llyfr da neu’n gwrando ar bodlediad – rwy’n hoff iawn o adrodd straeon, creadigrwydd a diwylliant o bob lliw a llun. Os nad wyf yno, byddaf yn y gampfa, yn ceisio rhedeg, neu yn fwyaf tebygol, allan o gwmpas y lle. Dwi wrth fy modd yn cerdded fy nghi ciwt iawn Moo Moo … mae ganddi aeliau anhygoel. Rwyf hapusaf pan fyddaf y tu allan ac rwy’n mwynhau bod ger y môr yn fawr iawn. Rwy’n aml yn rhoi Moo yn y car ac yn gyrru i rywle newydd i’w archwilio – mae gen i babell yng nghist y car rhag ofn y bydd ei hangen arna i!