First Campus Home

Cwrdd â’r Tîm – Bronwen

Dydd Mawrth 31 Awst 2021

Hi, Bronwen ydw i ac rwy’n gweithio fel Cydlynydd Cyfathrebu ar gyfer Campws Cyntaf. Rwy’n gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at weithio ar brosiectau newydd i symud pobl ifanc ac oedolion ymlaen i addysg uwch. 

 

Ers graddio gyda gradd baglor mewn rheoli marchnata yn 2017, rwyf wedi gweithio fel swyddog gweithredol marchnata am y 4 blynedd diwethaf. Rwy’n unigolyn brwdfrydig sy’n ffynnu ar heriau newydd a phrofiadau dysgu newydd. Fy nod erioed oedd parhau i fwynhau’r hyn rwy’n ei wneud, parhau i ddysgu a chael cyfle i helpu eraill ar hyd y ffordd. 

 

Y tu allan i’r gwaith rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored. Mae’n debyg y dewch o hyd i mi ar y traeth yn padl-fyrddio, syrffio neu gerdded fy nau gi. Rwyf hefyd yn mwynhau teithiau cerdded hir a darganfod lleoedd newydd, gwersylla, a threulio amser o ansawdd gyda ffrindiau a theulu. Rwy’n hoffi herio fy hun ac archwilio y tu allan i’r ffiniau yr ydw i’n gyfforddus oddi mewn iddynt, fel y gwnes i pan wnes i gwblhau awyrblymio elusennol yn 2019. 

 

Bronwen