First Campus Home

Cwrdd â’r Tîm – Allyson

Dydd Iau 28 Mai 2020

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu ac a brofodd aflonyddwch ar eu haddysg cynnar, rwy’n falch ac yn gyffrous fy mod yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr sydd wedi gwir ymrwymo i gefnogi pobl sy’n profi heriau tebyg.

Mae tîm First Campus yn darparu cyfleoedd all newid bywydau pobl a phobl ifanc bregus a difreintiedig yn ein cymunedau. Byddaf yn rheoli cyfathrebu canolog, prosesau, dadansoddi a’r adroddiadau sy’n cefnogi Partneriaeth First Campus.

Rwy’n arbenigwr gweithrediadau gyda 17 mlynedd o brofiad mewn sefydliadau manwerthu, y deg olaf gyda Phartneriaeth John Lewis. Dechreuais fy ngyrfa fel peiriannydd yn ffatrïoedd De Cymru gyda Sony, Panasonic a Bosch.

Y tu allan i’r gwaith rwy’n forwr brwd gyda phrofiad traws-sianel, Môr y Canoldir, Gogledd Affrica a Chefnfor India.

Mae’n amser anhygoel i ymuno â’r tîm ac rwy’n edrych ymlaen at yr her.