16/17 Ysgol Haf Dyfodol Hyderus

Dydd Sul 13 Awst 2017

Mae’r Prosiect Dyfodol Hyderus yn gynllun ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal rhwng 14 a 19 mlwydd oed, a ddaw i ben bob blwyddyn gyda’i ysgol haf flynyddol. Digwyddiad deuddydd am ddim yw’r ysgol haf sy’n cynnwys amserlen llawn dop o sgyrsiau academaidd, gweithdai a gweithgareddau gyda’r nod o roi blas i ddisgyblion o fywyd mewn prifysgol.
Eleni, fe gynhaliwyd y digwyddiad ar 11 a 12 Gorffennaf ym Mhrifysgol Caerdydd gyda 39 disgybl o ledled de Cymru yn mynychu.
Roedd diwrnod cyntaf yr ysgol haf eleni’n cynnwys sgyrsiau ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda’r disgyblion yn cael blas ar fyd gofal iechyd trwy sgyrsiau rhyngweithiol ar Radiotherapi, Radiograffeg a Therapi Galwedigaethol. Ar ôl y sesiynau academaidd, derbyniodd y disgyblion gyllideb i fynd i siopa am fwyd, er mwyn iddynt allu coginio eu pryd o fwyd eu hunain y noson honno – gan hefyd sicrhau bod digon o arian yn weddill ganddynt ar gyfer brecwast a chinio y diwrnod nesaf! Roedd adloniant y nos yn cynnwys cystadleuaeth debyg i ‘Bake Off’ ar gyfer y disgyblion hynny a oedd wedi mynd y tu hwnt i’r galw yn y gegin, ynghyd â gweithgareddau eraill megis chwaraeon a gemau cyfrifiadur.
Ar yr ail ddiwrnod aeth y disgyblion i Gampws Casnewydd, Prifysgol De Cymru, er mwyn cymryd rhan mewn gweithdai ar Seiberddiogelwch ac Astudiaethau Busnes a mwynhau cinio allan gyda’i gilydd yng nghanol y ddinas. Daeth yr ysgol haf i ben gyda seremoni graddio fach, gyda’r disgyblion yn derbyn tystysgrifau o bresenoldeb o flaen aelodau o’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Participants at the mini-graduation