First Campus Home

Clwb Sadwrn Cenedlaethol First Campus – Gwyddoniaeth a Chelf a Dylunio

Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Sioe Haf Llundain a Seremoni Wobrwyo

Aeth aelodau o’r clwb ar ymweliad i Lundain fel rhan o Glybiau Sadwrn Cenedlaethol First Campus ym mhynciau Gwyddoniaeth a Chelf a Dylunio. Derbyniodd y cyfranogwyr dystysgrif Clwb Sadwrn Cenedlaethol oddi wrth John Sorrell, Sorrell Foundation yn Kings College.    Yn dilyn yr ymweliad roedd arddangosfa o holl waith y cyfranogwyr yn Arddangosfa’r Sioe Haf yn Somerset House. Daeth y diwrnod i ben gyda chyfle i fynd ar olwyn Coca Cola London Eye Experience i edrych ar y gwahanol dirnodau eiconig ar draws Llundain.

Dywedodd Richard Rowlands, Prif Diwtor y Clwb Gwyddoniaeth: “Uchafbwynt oedd mynd ag aelodau i Lundain i weld eu gwaith yn cael ei arddangos. Does dim modd rhoi pris ar ymateb pob aelod i weld argraffiad o’u dwylo wedi’i gynhyrchu o’u bacteria lletyol!”

Dywedodd Daniel Williams, Prif Diwtor y Clwb Celf a Dylunio: “Un o fy uchafbwyntiau y flwyddyn hon oedd gweld sut mae aelodau’r clwb, hen a newydd, wedi dod ynghyd â llunio grŵp newydd sydd wedi gallu gweithio gyda’i gilydd a chynnig cefnogaeth i’r aelodau eraill”.

Uchafbwynt y diwrnod oedd gweld holl aelodau’r Clwb yn cymeradwyo ei gilydd wrth iddynt dderbyn eu tystysgrif Clwb Sadwrn Cenedlaethol oddi wrth John Sorrell yn Kings College, Llundain. Roedd yr awyrgylch yn wych! Roedd pawb yn teimlo’n hynod falch o’r cyfranogwyr.

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer Clwb Sadwrn Cenedlaethol First Campus ym mhynciau Gwyddoniaeth neu Gelf a Dylunio ar gyfer 2018/19 (Blwyddyn 10 ac 11, gyda brwdfrydedd dros y maes pwnc). Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar firstcampus@cardiffmet.ac.uk

  Clwb Gwyddoniaeth  

  Clwb Celf a Dylunio  

  Arddangosfa Celf a Dylunio  

  Gemau’r Clwb Gwyddoniaeth  

  Argraffiadau Dwylo’r Clwb Gwyddoniaeth