First Campus Home

Clwb Sadwrn – Celf a Dylunio

Dydd Gwener 1 Mawrth 2019

Cafodd Clwb Sadwrn – Celf a Dylunio ei lawnsio ym mis Tachwedd y flwyddyn hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae aelodau’r clwb wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys ymweliad â FabLab yr Ysgol Gelf a Dylunio, lle roedd cyfle i ysgythru paneli acrylig â laser i greu cloriau blaen llyfrau braslunio. Ymwelon nhw hefyd ag Arddangosfa Artes Mundi yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd lle roedd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn cofnodi eu hymateb i’r Arddangosfa Gelf Gyfoes. Pwnc olaf y tymor hwn oedd Cerameg, gyda’r cyfranogwyr yn creu potiau mewn ymateb i waith y crochenydd Kate Malone. Mae’r Clwb yn edrych ymlaen at ddosbarth meistr proffesiynol gyda’r Dylunydd Cadeiriau Olwyn David Constantine o Motivation ar ddiwedd y tymor.